Zaväzujeme sa poskytovať rýchle, účinné a cenovo dostupné softvérové riešenia, ktoré určujú nové štandardy v odvetví vývoja softvéru.
Softvér Na Obnovu Dát

Softvér R-STUDIO je rodina výkonných, nákladovo efektívnych programov na obnovu diskov. Softvér R-Studio sme originálne vyvinuli v spoločnosti R-Tools Technology, Inc. pre skúsených odborníkov na obnovu dát. Neskôr sme ho prepracovali na rozšíriteľný, používateľsky príjemný nástroj na obnovu dát, ktorý ponúka všetky funkcie v jednom balíku. Vďaka spojeniu našich najpokročilejších technológií na obnovu súborov a opravu diskov s intuitívnym používateľským prostredím R-Studio ponúka podnikom a špecialistom na obnovu dát na profesionálnej úrovni potrebný nástroj bez obmedzenia použiteľnosti aj pre začiatočníkov.

R-Studio
Recenzia softvéru na obnovu diskov
R-Studio funguje na systémoch Mac, Windows a Linux * a dokáže obnoviť dáta z lokálnych diskov, vymeniteľných diskov, vážne poškodených diskov, nespustiteľných diskov, klientov pripojených k lokálnej sieti LAN alebo na Internet. Ako perfektne rozšíriteľné, flexibilné a nasaditeľné riešenie obnovy dát je R-Studio neoceniteľným nástrojom na obnovu dát vo veľkom aj v malom.
Bez ohľadu na platformu hostiteľa alebo klienta alebo fyzické umiestnenie disku dokáže R-Studio rýchlo a účinne obnoviť stratené údaje z poškodených, formátovaných, vymazaných diskov alebo diskov opätovne rozdelených na oblasti.
Kľúčové funkcie programu R-Studio na obnovenie dát zahŕňajú:
Veľký rozsah podporovaných súborových systémov
Veľký rozsah podporovaných súborových systémov
Pokročilá rekonštrukcia RAID
Pokročilá rekonštrukcia RAID
Podpora najrozšírenejších schém oblastí
Podpora najrozšírenejších schém oblastí
Pokročilé algoritmy pre obnovu
Pokročilé algoritmy pre obnovu
Obnovenie diskov cez lokálnu počítačovú sieť (LAN) alebo Internet
Obnovenie diskov cez lokálnu počítačovú sieť (LAN) alebo Internet
Vytvorenie obrazu pevného disku
Vytvorenie obrazu pevného disku
Pokročilý editor hex
Pokročilý editor hex
Verzia pre spustenie núdzového stavu
Verzia pre spustenie núdzového stavu
Zabudovaný prehliadač súborov
Zabudovaný prehliadač súborov
Obnova diskov pre všetky významné systémy súborov vrátane FAT12/16/32/exFAT, NTFS, NTFS5 (vytvorené alebo aktualizované systémom Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/Win7), HFS/HFS+/APFS (Macintosh), verzie Little a Big Endian pre UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris) a Ext2/Ext3/Ext4 FS (Linux).
Profesionálne funkcie na rekonštrukciu zväzkov RAID, ktoré sú porovnateľné či dokonca lepšie ako samostatné konkurenčné produkty na rekonštrukciu zväzkov.
Rozpoznanie a analýza rozloženia schém oblastí Basic(MBR), GPT a BSD (UNIX) a schém oblastí Apple. Podpora Dynamických zväzkov (Windows 2000-2022/8.1/10/11) prostredníctvom MBR a GPT.
Podpora pre
- Ukladacie priestory Windows (vytvorené systémom Windows 8/8.1 a 10/Threshold 2/Výročná aktualizácia);
- Softvérové zväzky RAID od spoločnosti Apple, CoreStorage, File Vault a Fusion Drive;
- Správca logických zväzkov Linux (LVM/LVM2) a zväzky RAID mdadm.
R-Studiodokáže automaticky rozoznať a zostaviť súčasti týchto správcov diskov aj v prípade, keď je ich databáza mierne poškodená. Súčasti s vážne poškodenými databázami je možné pridať ručne.
Obnovenie chybných alebo poškodených oblastí disku.
Obnovenie dát z opätovne rozdelených alebo naformátovaných diskov.
Inteligentné spracovanie chybných sektorov.
Základné vyhľadávanie súborov (vyhľadávanie známych typov súborov) s vlastnými používateľom definovanými typmi súborov.
Flexibilné, rozšíriteľné funkcie vyhľadávania súborov uľahčujú obnovenie veľkých aj malých súborov.

Obnovenie diskov cez lokálnu počítačovú sieť (LAN) alebo Internet.

Prechod cez NAT/firewall. Spojenie môže vyť vytvorené buď z R-Studio do R-Studio Agent alebo z R-Studio Agent do R-Studio. Toto umožňuje R-Studio prechod cez NAT/firewall v prípade obnovovania dát cez Internet. V prípade potreby je možné použiť funkciu HTTP tunelovania.

Zálohovanie a vytvorenie bitovej kópie disku na obnovenie (lokálna alebo cez sieť). Súbory s kópiou sú kompatibilné so softvérom R-Drive Image.

Pokročilé kopírovanie objektov. Okrem bitovej kópie ktoréhokoľvek objektu zobrazeného v paneli Jednotky, je dostupné aj chytré kopírovanie oblastí a pevných diskov a k dispozícii je aj úprava odchýlky.

Rozšírený textový/hexadecimálny editor s podporou pre rôzne dátové vzory ako zavádzacie záznamy, hlavná tabuľka súborov (MFT), atď. Takéto vzory môžu byť aj vlastne vytvorené.

Verzia R-Studio Emergency sa spúšťa z USB kľúča alebo kompaktného disku v prípade, keď je potrebné obnoviť dáta v počítači, na ktorom sa operačný systém nedá spustiť, pretože jeho systémové súbory boli poškodené alebo odstránené.

Verzia Bootable R-Studio Emergency (spúšťaná pri štarte) dokáže bezpečne vymazať všetky dátové úložné zariadenia (pevné disky, disky Flash, externé disky, a pod.) na účely opätovného použitia, likvidácie alebo prenosu. Funguje dokonca aj na počítačoch, ktoré sa nedajú spustiť.

Rozšírený zobrazovač ukážok súborov zvyšuje pravdepodobnosť úspešnosti obnovy disku pred zakúpením.
Ďalšie funkcie

Viac sa o funkciách softvéru R-Studio dozviete, keď si prečítate náš článok: Softvér na obnovu súborov. Prečo R-Studio?

R-Studio je multiplatformový balík aplikácií na obnovu dát so stabilnými, aktívne podporovanými vydaniami pre systémy Windows, Mac a Linux. Každá z verzií R-Studio pre Windows, R-Studio pre Mac a R-Studio pre Linux ponúka rovnako výkonný nástroj na obnovu diskov a používateľsky príjemné prostredie. Bez ohľadu na operačný systém hostiteľa R-Studio dokáže čítať, zapisovať a obnoviť disky, oblasti diskov a súbory vytvorené v systéme Windows, Mac a Linux. Napríklad R-Studio pre Windows dokáže obnoviť dáta z pevného disku systému Linux (nech je to formát ext4 v systéme Linux alebo UFS v systéme BSD), R-Studio pre Mac dokáže obnoviť dáta z pevného disku vo formáte pre systém Windows (FAT/NTFS), R-Studio pre Linux z pevného disku vo formáte pre Mac (HFS+), atď.

* Upozorňujeme, že registračné kľúče nie je možné medzi produktami voľne zamieňať. Je potrebné, aby ste si zakúpili registračný kľúč určený konkrétne pre R-Studio pre Windows, R-Studio pre Linux alebo R-Studio pre Mac (nie je napríklad možné použiť registračný kľúč pre operačný systém Windows na registráciu produktu R-Studio pre Mac a podobne).

Pozrite sa na túto špeciálnu ponuku určenú pre pokročilých používateľov (power user) a profesionálov v oblasti obnovy dát: balík R-Studio Technician. Okrem štandardných funkcií softvéru R-Studio, balík R-Studio Technician ponúka rozšírené funkcie na obnovu dát, vrátane forenzného režimu, obnovy dát prostredníctvom Internetu, prenosnú verziu R-Studio a zavádzací disk (boot) bez obmedzení. Balík R-Studio Technician tiež obsahuje licenciu pre systém Windows, Macintosh a Linux.

A vždy si zapamätať:

OBNOVENÉ VYMAZANÉ SÚBORY ALEBO KÓPIE DISKOV SA NIKDY NEPOKÚŠAJTE ZAPÍSAŤ NA TEN ISTÝ DISK, NA KTOROM SA SÚBORY NACHÁDZAJÚ. V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽETE STRATIŤ DÁTA NA DISKU!

  • PREDVÁDZACIA VERZIA
  • Obnova lokálnych dát
  • Obnova sieťových dát
  • Pomôcky služby

Všetky funkcie R-Studio a R-Studio Emergency je v predvádzacom režime možné vyhodnocovať a testovať. Jediné obmedzenie v predvádzacom režime súvisí s maximálnou veľkosťou súboru, ktorý je možné obnoviť. Softvér pracujúci v predvádzacom režime je možné kedykoľvek priebežne zaregistrovať. Nevyžaduje sa opätovná inštalácia.

Ak chcete vidieť, ako R-Studio dokáže v konkrétnych prípadoch obnoviť dáta, stiahnite si ho zdarma, nainštalujte si ho do svojho počítača a spustite ho v predvádzacom (demo) režime (pre nespustiteľné počítače je možné vytvoriť zavádzací disk CD/DVD). Ak s obnovou pevných diskov ešte nemáte skúsenosť, odporúčame vám pre začatím stiahnuť si a prečítať náš návod na obnovovanie dát. V ňom nájdete podrobné postupy a odporúčania pripravené našimi odborníkmi na obnovu dát. Všetky ďalšie otázky môžete adresovať nášmu tímu technickej podpory a to aj v prípade, že ste si ešte nezakúpili licenciu softvéru. Ak nájdete stratené súbory, môžete obnoviť súbory, ktoré nie sú väčšie ako 256 KB. Ostatné súbory si môžete prezrieť v integrovanom zobrazovači ukážok súborov, ak sú v podporovanom formáte. Takýmto spôsobom dokážete odhadnúť pravdepodobnosť úspešnosti obnovy súborov. Ak ste s výsledkom spokojní, môžete si licenciu softvéru R-Studio ihneď online zakúpiť. Po prijatí registračného kľúča si môžete program R-Studio počas spustenia zaregistrovať bez nutnosti ho ukončiť. Ihneď po zaregistrovaní môžete pokračovať v obnovovaní súborov.

Okrem toho môžete v predvádzacej verzii programu R-Studio vytvárať kópie lokálnych diskov alebo kompletných pevných jednotiek. Potom s týmito kópiami môžete vykonávať všetky funkcie na obnovu dát, čím ochránite zdrojové disky od náhodného poškodenia údajov. Takéto kópie sú zvlášť dôležité, keď pracujete s pevnými jednotkami, ktoré začnú prejavovať známky starnutia. Predídete tak nenávratnej strate dát z týchto jednotiek.

R-Studio je naším najpopulárnejším riešením s úplným spektrom funkcií na obnovu diskov pri obnovovaní lokálnych dát. Každý prenosný alebo stolový počítač so spusteným programom R-Studio sa môže stať výkonnou stanicou na obnovenie dát schopnou vyriešiť aj tie najnáročnejšie úlohy, ktorým v súvislosti s obnovou dát a opravou diskov zvyknú skúsení IT odborníci čeliť. R-Studio dokáže obnoviť dáta z ľubovoľného úložného zariadenia (jednotky Flash, pevného disku, notebooku, kariet SD a pod.) a dokáže pracovať s oblasťami diskov vytvorenými najpoužívanejšími operačnými systémami (Windows, Linux, Mac, Unix). Na obnovu lokálnych diskov dokáže R-Studio čítať/zapisovať, analyzovať a vytvárať bitové kópie diskov a sektorov prostredníctvom pripojenia IDE/SATA alebo adaptérov USB, e-SATA alebo FireWire.

Tip: Používatelia softvéru R-Studio, ktorí si nezakúpili balík R-Studio Network, môžu tiež využívať sieťové funkcie. Tu sa dozviete ako:

  1. V lokálnej inštalácii programu R-Studio použite na vytvorenie bitovej kópie disku vzdialeného počítača cez sieť predvádzací režim (demo).
  2. Uložte si bitovú kópiu disku na lokálny počítač, na ktorom je inštalovaný program R-Studio.
  3. Pripojte súbor s kópiu disku a používajte ho ako lokálne pripojenú fyzickú jednotku. R-Studio dokáže analyzovať a obnoviť dáta z bitovej kópie disku, ako by to bol pevný disk pripojený pomocou USB, IDE/SATA, e-SATA alebo FireWire.

Okrem všetkých funkcií lokálnej verzie R-Studio, sieťové produkty R-Studio (vo verziách pre Windows aj Macintosh) ponúkajú používateľský prístup do vzdialených počítačov a obnovu dát cez sieť. Táto funkcia je užitočná v prípadoch, keď je potrebné zabezpečiť správcom systému alebo siete kontrolu a efektivitu pri obnove súborov cez sieťové pripojenie TCP/IP v sieti pozostávajúcej zo zopár až tisícov počítačov a ponechať si flexibilitu a jednoduchosť používania jediného počítača.

Tiež môže byť užitočná, keď je nevyhnutné obnoviť dáta bez priameho prístupu k pevnému disku so stratenými údajmi (napríklad v prípade podnikového sieťového serveru s pokročilým radičom RAID).

Obnova dát cez sieť pomocou sieťovej verzie programu R-Studio je takmer zhodná s tým, ako by ste ju vykonávali na lokálnom počítači.

Všetky sieťové balíky R-Studio obsahujú aspoň päť licencií pre program R-Studio Agent/Agent Emergency.

Servisné programy R-Studio Agent a R-Studio Agent Emergency zabezpečujú sieťový prístup softvéru R-Studio k diskom na vzdialených počítačoch. Servisný program je potrebné nainštalovať a/alebo spustiť na dotknutom počítači. R-Studio sa inštaluje a spúšťa na inom počítači, pracovnej stanici správcu systému alebo na pracovnej stanici určenej na obnovovanie dát. Na zabezpečenie bezpečnosti dát sa všetky dáta prenášané cez sieť šifrujú silným algoritmom (3DES). Servisné programy R-Studio a R-Studio Agent neprenášajú cez sieť gigabajty dát, len aby ich analyzovali. Program R-Studio Agent vykonáva vlastnú analýzu dát priamo na počítači, na ktorom je spustený, a do materského programu R-Studio prenáša len spracované údaje o dátach.

Články o obnove dát
Články o ochrane údajov v PC