Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
Wersja 9.x
 • R-Studio Emergency oparty na Windows PE, oprócz jego wersji Linux.
 • Obsługa systemu plików ReFS 3.10.
 • Wsparcie dla szyfrowania dysków Bitlocker. R-Studio może odszyfrować zarówno woluminy Szyfrowania Dysku BitLocker, jak i BitLocker ToGo, używając hasła, klucza odzyskiwania lub pliku .bek. R-Studio Technician/T80+ może również używać danych FVEK (Full - Volume Encryption Key) lub VMK (Volume Master Key) do deszyfrowania.
 • Pomoc dla formatów obrazów dysków VHD/VHDX/VDI. Wszystkie wersje R-Studio mogą wczytywać te pliki. R-Studio Corporate i Technician/T80+ mogą je tworzyć.
 • Wsparcie tylko do odczytu dla plików dmg (Apple Disk Image: wszystkie wersje), plików E01/(EWF) (format plików Expert Witness: R-Studio Technician/T80+) oraz plików AFF (Advanced Forensic Format: R-Studio Technician/T80+).
 • Wsparcie dla tworzenia zaszyfrowanych plików obrazów RDR (główny format obrazu dysku dla wszystkich produktów R-TT, Inc).
 • Wsparcie dla translacji SCSI/NVME dla zewnętrznych pudełek USB/NVME. Między innymi umożliwia to uzyskanie atrybutów S.M.A.R.T. dla takich urządzeń.
 • Fazy wieloetapowego tworzenia obrazu mogą być włączane/wyłączane w locie. (R-Studio Technician/T80+)
 • Wszystkie dane z zakładki Właściwości mogą być skopiowane jedną komendą. (R-Studio Technician/T80+)
 • Linki symboliczne mogą być eksportowane do niestandardowych list odzyskiwania jako rzeczywiste foldery lub jako linki symboliczne. (R-Studio Technician/T80+)
 • Wyszukiwanie plików zostało dodane do niestandardowych list odzyskiwania HTML. (R-Studio Technician/T80+)
 • Nowe ikony dla urządzeń przechowywania danych.
 • Wszystkie atrybuty S.M.A.R.T. mogą być skopiowane jedną akcją (przycisk "Kopiuj wszystko" na panelu S.M.A.R.T.).
 • Zakładka Opcje została dodana do wskaźnika postępu kasowania.
 • Możliwość pomijania plików z uszkodzonymi sektorami podczas tworzenia obrazu systemu w czasie rzeczywistym poszczególnych folderów/plików.
 • Informacje o typach przechowywania danych (SSD, HDD, USB itp.) zostały dodane do panelu Dyski.
 • Teraz kilka zakładek może być przenoszonych poprzez przeciągnięcie ich myszką.
 • Nowa opcja Tylko niewykorzystane klastry została dodana do opcji wielokrotnego przepisywania i kompletnego obrazowania w czasie rzeczywistym. (R-Studio Technician)
 • Znaczące zwiększenie szybkości tworzenia obrazu systemu dla pojedynczych plików. (R-Studio Technician)
 • Obsługa systemu plików XFS, w tym rozszerzone atrybuty.
 • Wsparcie dla oprogramowania RAID firmy Intel.
 • Wymazywanie danych dla dysków.
 • Obsługa obrazowania runtime dla poszczególnych folderów/plików. (R-Studio Technician)
 • Obrazowanie tylko systemu plików dysku (mapa FS). (R-Studio Technician)
 • Mapy dysków i plików dla wszystkich obsługiwanych urządzeń. (R-Studio Technician)
 • Obrazowanie dysku na inny dysk. (R-Studio Technician)
 • Nowe funkcje hash plików sha1 i sha256 do dzienników śledczych. (R-Studio Technician)
 • Nowe rozszerzone opcje sterowania Stabilizatorem USB DeepSpar. (R-Studio Technician)
 • Akcje publikowania (Wyłączanie komputera po zakończeniu zadania i opcje poczty e-mail) zostały dodane do okna Opcje.
 • Natywna obsługa sprzętu do odzyskiwania danych z DeepSpar: Stabilizator USB i RapidSpar. Takie wsparcie pozwala użytkownikowi R-Studio kontrolować parametry sprzętowe bezpośrednio z interfejsu R-Studio i tworzyć mapy sektorów dysku w celu usprawnienia wielu operacji odzyskiwania danych. (R-Studio Technician)
 • Obrazowanie w czasie wykonywania. R-Studio tworzy obrazy dysku równolegle z innymi operacjami odczytu dysku. Następnym razem, gdy R-Studio uzyska dostęp do danych z obszarów dysków z obrazami, pobierze dane z obrazu w czasie wykonywania. (R-Studio Technician)
 • Obrazowanie Wieloprzebiegowe. Obrazy z problematycznych dysków można tworzyć w kilku fazach, odczytując dane najpierw z dobrych obszarów, a później z obszarów złych i wolnych. Takie podejście pozwala na wydobycie maksymalnej możliwej ilości danych nawet z bardzo wadliwych dysków. (R-Studio Technician)
 • Monitor We/Wy pozwala użytkownikowi kontrolować operacje odczytu/zapisu w czasie rzeczywistym. (R-Studio Technician)
 • Obsługa map sektorów, zarówno w formacie R-Studio jak i w formatach podmiotów trzecich ddrescue i HDDSuperClone. (R-Studio Technician)
 • Nowy rodzaj licencji T80+. R-Studio T80+ ma takie same funkcje jak w pełni rozwinięty R-Studio Technician, działa przez określony czas, a w okresie ważności może zostać uaktualniony do R-Studio Technician przy wpłacie różnicy w początkowej cenie. Cena licencji $1 dziennie jest bardzo przystępna dla małych firm, salonów naprawy komputerów oraz indywidualnych techników zajmujących się odzyskiwaniem danych.
 • R-Studio Technician jest teraz dostępny na naszych publicznych stronach internetowych i można go przetestować w trybie demo.
 • W jednej zakładce można otworzyć kilka obiektów dyskowych. Wszystkie te obiekty mogą być jednocześnie przeszukiwane w poszukiwaniu plików, ich pliki mogą być oznaczane i odzyskiwane.
 • Obrazowanie dysku można przerwać, a następnie wznowić. Gdy użytkownik zatrzyma proces obrazowania, ma dwie możliwości: odrzucić już utworzony plik częściowego obrazu lub zapisać go w celu późniejszego wznowienia obrazowania dysku. Można również wczytać utworzone obrazy częściowe.
 • Niektóre rozszerzone opcje zostały dodane do okien postępu działania napędu. Można je zmieniać w trakcie działania.
 • Rodzaje plików można wyszukiwać w oknie dialogowym Znane Rodzaje Plików.
Wersja 8.x
 • Obsługa formatu dysku wirtualnego VMDK (otwarty: wszystkie wersje, tworzenie: Technician).
 • Obsługa systemu plików ReFS 3.7 (Windows Server 2022).
 • Obsługa zapieczętowanych woluminów APFS utworzonych przez macOS Big Sur i nowsze wersje.
 • Zwiększona szybkość operacji we/wy dla małych bloków RAID.
 • Zwiększona szybkość operacji odczytu dla blokowych macierzy RAID dzięki równoległym operacjom we/wy dla dysków nadrzędnych.
 • Kilka systemów plików (główny i kilka przeformatowanych) można teraz znaleźć na jednej partycji, jeśli ich zapisy pozostają w rekordach rozruchowych.
 • R-Studio Emergency może teraz działać w trybie 64-bitowym i wykorzystywać całą dostępną pamięć RAM do odzyskiwania dużych dysków twardych.
 • Obiekty wirtualne, takie jak wirtualne macierze RAID i regiony, można podłączyć do systemu jako dyski wirtualne tylko do odczytu. Takie dyski są widoczne i dostępne dla systemu i innych programów. (wersja Technician)
 • Obsługa deduplikacji w systemie plików NTFS stworzonym przez Windows Server 2019.
 • Obsługa systemu plików ReFS stworzonego przez Windows Server 2019, w tym deduplikacja.
 • Ulepszone rozpoznawanie systemów plików NTFS z niektórymi wyczyszczonymi częściami.
 • Przeprojektowanie ikon w celu lepszej zmiany rozmiaru na ekranach HiDPI.
 • Foldery, które są dowiązaniami symbolicznymi do innych folderów (celów), mogą być wyświetlane jako łącza, bez pokazywania zawartości obiektów docelowych. (wersja Technician)
 • Obsługa systemu plików ISO9660 używanego w płytach CD/DVD/obrazach ISO.
 • Obsługa systemów plików UStar/Tar/CPIO/Pax używanych w taśmowych urządzeniach pamięci masowej (wersja Technician).
 • Całkowity przegląd przetwarzania dowiązań symbolicznych i innych.
 • Szybkie wyszukiwanie utraconych partycji.
 • Rozszerzona kontrola nad podglądem plików.
 • Rozszerzona kontrola i wyświetlanie przeskanowanych i nieprzeskanowanych obszarów dysku.
 • Specjalny znak dla folderu z zaznaczonymi plikami, które są ukryte przez zastosowaną maskę.
 • Usunięte partycje można natychmiast znaleźć, bez długiego skanowania.
 • Pliki można odzyskać lub oznaczyć do odzyskania bezpośrednio z przeglądarki plików.
 • Liczbę prób odczytu uszkodzonych sektorów można zmienić podczas operacji dyskowej.
 • Dane o stanie sektora Disk Imagera DeepSpar są również wykorzystywane do oszacowania szans na pomyślne odzyskanie plików w wersji Technician.
 • Obsługa algorytmów kompresji lzvn i lzfse używanych w nowych wersjach HFS+/APFS.
 • Pomoc dla systemu plików APFS stworzonego przez Catalina.
 • Obsługa napędu APFS Fusion.
 • Alternatywne ścieżki do miejsc przechowywania odzyskanych plików i obrazów w wersji Technician.
 • Opcje Post Action dla operacji niewymagających nadzoru w wersji Technician:
  - Automatyczne zamknięcie po zakończeniu długich operacji: Odzyskiwanie plików, skanowanie dysku i obrazowanie dysku. Po określeniu tej opcji R-Studio sprawdza, czy wszystkie istotne informacje (informacje o skanowaniu, układy RAID, itp.) zostały zapisane i określono zaawansowane funkcje odzyskiwania.
  - Automatyczne powiadomienie e-mail o powodzeniu/niepowodzeniu operacji.
 • Automatyczne rozpoznawanie i scalanie złożonych obiektów menedżerów dysków, których składnikami są również różne obiekty menedżerów dysków. Może to być przydatne do odzyskiwania danych z różnych urządzeń NAS.
 • Zaktualizowany sterownik Windows, który może montować obrazy dysków twardych typu R-Drive Image (.rdr), oprócz dysków logicznych, jako wirtualne dyski twarde w systemie.
 • Szybkość wyliczania plików została zwiększona kilkadziesiąt razy dla partycji Ext2/3/4 i UFS1/UFS2.
 • Skanowanie folderów w celu poprawy rekonstrukcji drzewa folderów na rozpoznanych partycjach Ext2/3/4 i UFS1/UFS2.
 • Rekonstrukcja ekstentu Ext4fs dla dużych usuniętych plików, nawet jeśli nie ma ich w dzienniku systemu plików.
 • Szybkość odzyskiwania danych w sieci została zwiększona kilkadziesiąt razy.
 • Panel Uzyskiwania Informacji: Szczegółowe informacje o wybranym pliku. Rozszerzone informacje o plikach w wersji Technician: Regiony dysków i nakładające się pliki.
 • Zaawansowane opcje na listach odzyskiwania plików w wersjiTechnician: Określone informacje o systemie plików, nakładające się pliki, regiony dysków, itp.
 • Pliki z Ekstra Znalezionych Plików (pliki surowe) mogą być automatycznie wykluczone z odzyskiwania, jeśli są duplikatami plików znalezionych w rzeczywistym systemie plików.
 • Obsługa klastrów NTFS o rozmiarach od 128 KB do 2 MB.
 • Całkowite przeprojektowanie okna dialogowego Znajdź/Zaznacz.
 • Wsparcie dla systemu plików ReFS 3.4.
 • Oszacowanie szans na pomyślne odzyskanie plików.
 • Odzyskiwanie nazw i ścieżek plików usuniętych do Kosza
 • Całkowicie zmodernizowany podgląd plików, który może wyświetlać kafelki obrazów i pierwsze klatki plików wideo jako ikony, a przy tym obsługuje dużą liczbę formatów plików wideo/audio/grafiki/dokumentów. Pliki te można teraz odtwarzać bez instalowania odpowiednich aplikacji.
 • Obsługa APFS, w tym szyfrowanie.
 • Obsługa macierzy RAID mdadm.
 • Pomoc dla Apple CoreStorage/File Vault/Fusion Drive.
 • Automatyczne rozpoznawanie nowo podłączonych/odłączonych urządzeń USB.
 • Ulepszona obsługa dziennika NTFS.
 • Obsługa systemu plików ReFS2+ (Windows 2016 Server).
 • Obsługa deduplikacji danych NTFS.
 • Nowe rozszerzone opcje przetwarzania duplikatów plików.
 • Wsparcie dla urządzeń NVME.
 • Znacznie ulepszony algorytm wyszukiwania znanych rodzajów plików (odzyskiwanie plików surowych):
  - lepsze rozpoznawanie plików mp3 i mkv;
  - specjalny parser dla plików mts, mpeg, flv i gz;
  - nazwy plików z wewnętrznych tagów dla plików mp3, pdf, docx, doc;
  - obsługa czas+producent+gps dla plików mov utworzonych przez modele iPhone 6 i nowsze;
 • Obsługa Przestrzeni Dyskowej Windows utworzonej przez rocznicową aktualizację systemu Windows 10.
 • Predefiniowane ustawienia masek plików.
 • Nowe jądro do analizy i odzyskiwania danych, które poprawia szybkość i wyniki odzyskiwania danych.
 • Opcje odzyskiwania Symlink w wersji Technician.
 • Przetwarzanie dziennika systemu plików dla systemów plików HFS+ i Ext3/Ext4 FS w celu zwiększenia liczby pomyślnie znalezionych plików.
 • Przetwarzanie dziennika aktualizacji miękkich w celu usprawnienia odzyskiwania na partycjach UFS.
 • Obsługa rozszerzonych atrybutów w systemach plików HFS+, Ext3/Ext4 FS i UFS. To usprawnia odzyskiwanie Mac OSX Time Machine i Linux Selinux ACL.
 • Zoptymalizowane użycie pamięci do skanowania dużych dysków.
 • Ulepszone wykrywanie drzewa folderów dla usuniętych plików na partycjach Ext3/Ext4 FS i UFS.
 • Zwykły region można przekształcić w ekskluzywny.
Wersja 7.x
 • Nowy zaawansowany algorytm odzyskiwania partycji exFAT.
 • Obsługa oprogramowania RAID dla systemu Windows z niezsynchronizowanymi dyskami.
 • Nowy zaawansowany algorytm odzyskiwania plików surowych (wyszukiwanie sygnatur plików).
 • Rozszerzenie edytora heksadecymalnego: Lokalizacja pliku jest pokazana w określonym sektorze dysku.
 • Obsługa Połączeń Katalogowych i Dowiązań Symbolicznych.
 • Przyspieszone skanowanie dysku w przypadku urządzeń o szybkim odczycie.
 • Bardziej niezawodne i znacznie szybsze rozpoznawanie partycji NTFS i FAT.
 • Wyszukaj usunięte wersje plików. R-Studio może wyszukiwać usunięte wersje plików, używając ich rozmiarów, nazw i rozszerzeń oraz rozpoznanych rodzajów plików jako parametrów wyszukiwania.
 • Poprawiony wybór danych w edytorze szesnastkowym. Teraz początek i koniec obszaru do wybrania można ustawić za pomocą poleceń "Wybierz z" i "Wybierz do" w menu skrótów.
 • Dołączanie danych do istniejącego pliku w edytorze szesnastkowym. Wybrany w edytorze fragment pliku można dołączyć do istniejącego pliku.
 • Plik zewnętrzny można wczytać do wybranej pozycji w pliku otwieranym w edytorze szesnastkowym.
 • Automatyczne wsparcie dla Przestrzeni Dyskowych Windows (Windows 8/8.1 i 10/Threshold 2) nawet przy niewielkich uszkodzeniach bazy danych. Można je ręcznie złożyć, jeśli ich bazy danych są całkowicie uszkodzone u niektórych rodziców.
 • Automatyczna obsługa oprogramowania Mac RAID. Członkowie z poważnie uszkodzonymi rekordami parametrów RAID mogą być dodawani ręcznie.
 • Automatyczna obsługa Menedżera Woluminów Logicznych Systemu Linux (LVM/LVM2) nawet przy lekko uszkodzonych rekordach parametrów RAID. Komponenty z poważnie uszkodzonymi rekordami parametrów RAID można dodawać ręcznie.
 • Obsługa obrazów i map dysków Disk Imager DiskSpar. R-Studio może odczytywać i przetwarzać obrazy oraz mapy dysków utworzone przez Disk Imager DiskSpar bez R-Studio.
 • Automatyczne rozpoznawanie parametrów RAID.R-Studio może rozpoznać wszystkie parametry RAID dla RAID 5 i 6. Ta funkcja pomaga użytkownikowi rozwiązać jeden z najtrudniejszych problemów odzyskiwania RAID.
 • Monitorowanie Atrybutów S.M.A.R.T. R-Studio może wyświetlać atrybuty dysków twardych S.M.A.R.T. (Samo-Monitorowanie, Analiza i Technologia Raportowania), aby pokazać stan sprzętu i przewidzieć jego możliwe awarie. Należy unikać wszelkiej niepotrzebnej pracy z takimi dyskami twardymi, jeśli S.M.A.R.T. pokazuje ostrzeżenia.
 • Nowe języki GUI: Chiński tradycyjny, chiński uproszczony oraz portugalski.
 • Obsługa opóźnień parzystości we wszystkich odpowiednich układach RAID.
 • Ulepszona kontrola opóźnienia parzystości.
Wersja 6.x
 • Obsługa poważnych niestabilności odczytu dysku twardego: R-Studio Technician zapewnia funkcje na poziomie sprzętowym dysków twardych, w oparciu o integrację z profesjonalnym sprzętem do odzyskiwania danych Disk Imager DeepSpar.
 • Obsługa ReFS (Odporny System Plików), nowego lokalnego systemu plików, który firma Microsoft wprowadziła w swoim systemie Windows 2012 Server.
 • Wsparcie dla Systemu Operacyjnego Windows 2012 Server.
 • Obsługa RAID5 z opóźnieniami parzystości często używana na serwerach HP.
 • Obsługa "zagnieżdżonych" i "ulepszonych" poziomów RAID: RAID10 (1+0), RAID1E, RAID5E, RAID5EE, RAID6E.
 • R-Studio Agent dla głównego systemu operacyjnego PC: Windows, MacOS, Linux.
 • Jednoczesne tworzenie i skanowanie obrazu. Teraz R-Studio możesz tworzyć obraz i jednocześnie skanować dane z obrazu. W rezultacie w tym samym miejscu tworzone są dwa pliki: plik obrazu i plik z informacjami o skanowaniu.
 • Listy Odzyskiwania Plików: Listy plików z dysków, które można wyeksportować z R-Studio, ręcznie edytować, a następnie zaimportować z powrotem, a pliki z tych list zostaną automatycznie oznaczone do odzyskania. Takie listy są bardzo przydatne, jeśli chcesz, aby ktoś, kto jest daleko, decydował, które pliki chcesz odzyskać.
 • Sprawdzenie spójności RAID: Możesz sprawdzić, czy bloki parzystości w macierzy RAID są prawidłowe.
 • Pliki informacji o obrazach i skanach mogą być zapisywane i ładowane z komputerów zdalnych. Pomaga to R-Studio uniknąć przesyłania dużych ilości danych przez sieć podczas odzyskiwania sieci.
Wersja 5.x
 • Przechodzenie przez NAT/zapory sieciowe. Połączenie można nawiązać z R-Studio do R-Studio Agent lub z R-Studio Agent do R-Studio. Umożliwia to R-Studio przechodzenie przez NAT/zaporę sieciową podczas odzyskiwania danych przez Internet. W razie potrzeby używane jest tunelowanie HTTP.
 • Ulepszenie algorytmu skanowania. Ulepszono skanowanie partycji FAT i NTFS.
 • Zapisywanie w miejscu odzyskanych plików na komputerze zdalnym. Podczas odzyskiwania danych na komputerze zdalnym przez sieć, R-Studio może teraz zapisywać odzyskane pliki na innym dysku tego samego komputera zdalnego - przykładowo na zewnętrzny dysk twardy USB. Ponadto komputer zdalny może być podłączony do Internetu, a nie do sieci lokalnej. Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla osób odzyskujących dane i korporacji, które mogą teraz obsługiwać swoich klientów naprawdę zdalnie przez Internet i nie muszą przesyłać dużych ilości danych przez sieć. Ponadto pliki odzyskane z komputera zdalnego można zapisać na komputerze lokalnym lub innym komputerze zdalnym z połączeniem internetowym, na którym takowo działa R-Studio Agent.
 • Tryb śledczy (tylko wersja Technician). W tym trybie R-Studio generuje dziennik kontroli gromadzenia danych kryminalistycznych, który można przedstawić na rozprawach sądowych. Ten dziennik zawiera informacje o konfiguracji sprzętowej, na której odbywa się gromadzenie danych kryminalistycznych, oraz sumę kontrolną MD5 dla odzyskanych plików.
 • Obsługa RAID 6, w tym Reed-Solomon i Vertical XOR. Obsługa niestandardowych układów RAID 6.
 • Pomoc dla systemów plików exFAT i Ext4 FS.
 • Zaawansowane kopiowanie obiektów. Oprócz kopiowania bajt po bajtach dowolnego obiektu widocznego w panelu Dysków, dostępne jest inteligentne kopiowanie partycji i dysków twardych z regulacją rozmiaru i przesunięcia.
 • Obsługa 64- i 32-bitowych wersji systemu Windows. W 64-bitowym systemie Windows R-Studio przekracza limit 3 GB pamięci RAM dla aplikacji 32-bitowej i wykorzystuje całą fizyczną pamięć RAM zainstalowaną w 64-bitowym urządzeniu z systemem Windows. To znacznie zwiększa wydajność oprogramowania, zwłaszcza podczas skanowania dysków o dużej pojemności.
 • Pasek postępu. Pokazuje postęp dla pojedynczego odzyskiwanego pliku i ogólny proces odzyskiwania, czas, który upłynął i pozostały oraz dziennik odzyskiwania.
 • Linki, które można kliknąć w edytorze tekstu/szesnastkowym. Linki te zapewniają bezpośrednie przejścia do ważnych części analizowanych i edytowanych obiektów.
Wersja 3.x-4.x
 • Obsługa surowych obrazów z kamery cyfrowej. Obsługiwane są teraz Canon, Fuji, Minolta, Nikon, Olympus, Sony i Sigma.
 • Wszechstronna wizualizacja danych. R-Studio może wyświetlać dane na dysku jako rzeczywistą strukturę folderów/plików lub jako pliki posortowane według ich rozszerzeń lub Utworzenia/Ostatniego Dostępu/Czasów Modyfikacji.
 • Sortowanie Plików. Znalezione pliki i foldery można teraz łatwo sortować według oryginalnej struktury, rozszerzenia pliku lub czasu utworzenia/modyfikacji pliku.
 • Rozwijane Znane Typy Plików. Użytkownik końcowy może dodać nowe sygnatury plików do listy znanych rodzajów plików.
 • Obsługa Masowego Odzyskiwania Plików. R-Studio może automatycznie zastosować opcje odzyskiwania danych dla wszystkich plików do odzyskania.
 • Typowe Okno Dialogowe Znajdź/Oznacz. R-Studio może automatycznie znaleźć i oznaczyć wiele plików pasujących do opcji wyszukiwania określonych w oknie dialogowym Znajdź/Oznacz.
 • Ulepszenie Edytora Szesnastkowego. Pliki mogą być wyświetlane jako tekst ANSI lub UNICODE.
 • Obsługa Systemów Plików HFS i HFS+. Oprócz FAT/NTFS/ExtFS2/ExtFS3/UFS1/UFS2 R-Studio obsługuje systemy plików HFS i HFS+ opracowane przez Apple Computer do użytku na komputerach z systemem Mac OS.*
  * Wersji R-Studio dla systemu Windows nie można zainstalować i uruchomić w systemie Mac OS, ale dysk twardy z partycjami HFS i/lub HFS+ można podłączyć do komputera z systemem Windows i przetwarzać przez R-Studio. Możesz również pobrać wersję R-Studio for Mac stworzoną dla środowiska Mac, którą można zainstalować i uruchomić w systemie Mac OS.
 • Obsługa Komputerów Apple. Nową wersję R-Studio Emergency można uruchomić z płyty CD na komputerach Macintosh z procesorami Intel i PowerPC.
 • Wariant Big Endian obsługi UFS.
 • Obsługa schematu układu partycji GPT. Ten schemat jest używany w 64-bitowym systemie operacyjnym Windows.
 • Obsługa APM. Mapa Partycji Apple (APM) to schemat partycji używany do definiowania niskopoziomowej organizacji danych na dyskach sformatowanych do użytku z komputerami Macintosh.
 • Obsługa różnych nietypowych konfiguracji RAID. Parametry, takie jak rozmiar i kolejność bloków, przesunięcia, a nawet liczba bloków, mogą być wyraźnie określone. Dostępny jest edytor wizualny do tworzenia określonej kolejności bloków. Takie konfiguracje zdefiniowane przez użytkownika można zapisać do dalszego wykorzystania.
 • Przenośny R-Studio Technician został dodany do pakietu R-Studio Technician. Wersję przenośną można uruchomić z urządzenia USB.
 • Obsługa skompresowanych formatów obrazu. Gdy R-Studio tworzy obraz dysku lub jego części, obraz można skompresować i podzielić na kilka plików, aby umieścić go na dysku CD/DVD/flash lub FAT16 /FAT32*.
  * R-Studio odczytuje i otwiera utworzony obraz tylko w celu odzyskania danych. W przypadku zadań związanych z obrazowaniem i przywracaniem dysków należy rozważyć oprogramowanie R-Drive Image.
 • Dodatkowy algorytm odzyskiwania plików. R-Studio nie tylko analizuje metadane systemów plików (obsługiwane są wszystkie rodzaje plików), ale dodatkowo wyszukuje pliki znanych rodzajów ( zobacz listę znanych rodzajów plików ) wykorzystując typowe cechy ich struktur, co pozwala użytkownikowi:
  - Zwiększyć jakość odzyskiwania plików, gdy system plików nie jest uszkodzony;
  - w celu odzyskania plików, które nie zostały rozpoznane w metadanych systemu plików i nie zostały znalezione podczas procedury skanowania dysku;
  - w celu odzyskania plików z urządzeń z nieznanymi systemami plików, w tym HD, CD, DVD, dyskietka, karta compact flash, napęd USB, napęd ZIP, karty pamięci i inne nośniki wymienne.
 • Obsługa systemów plików UFS1 i UFS2. Systemy plików UFS1/UFS2 są używane w systemach operacyjnych FreeBSD, OpenBSD, NetBSD i Solaris.
 • Wersja R-Studio Emergency.* Wersja R-Studio Emergency została opracowana i dodana do pakietów R-Studio bez dodatkowych kosztów. Wersja R-Studio Emergency jest uruchamiana z zestawu płyt CD lub dyskietek, gdy konieczne jest odzyskanie danych na komputerze, na którym system Windows nie może się uruchomić, ponieważ jego pliki systemowe są uszkodzone lub usunięte.
  * Wersja R-Studio Emergency jest częścią pakietu oprogramowania R-Studio. Kupując pojedynczą licencję R-Studio, możesz uruchomić R-Studio Emergency i/lub zainstalować wersję R-Studio tylko na jednym i tym samym komputerze. Licencjobiorca nie może przenieść licencjonowanego oprogramowania na inne urządzenie.
 • Podgląd pliku.* Treść pliku można wyświetlić w DEMO R-Studio lub trybie zarejestrowanym, aby oszacować szanse na odzyskanie, nawet jeśli zalecana aplikacja nie jest zainstalowana. Przeglądarka osadzona w pliku instalacyjnym R-Studio obsługuje najpopularniejsze rodzaje plików, w tym pliki graficzne, wideo, pliki audio, pliki MS Office, wiadomości programu Outlook, itp. ( zobacz listę )
 • Wizualizacja procesu skanowania. Podczas skanowania obiektu R-Studio przedstawia graficznie znalezione elementy, w tym pliki znanych typów, rekordy FAT i NTFS MFT, rekordy rozruchowe, itp.
 • Rejestracja w trakcie działania.* Wersje demo R-Studio i R-Studio Emergency można zarejestrować w trakcie działania, a użytkownicy R-Studio nie muszą ponownie instalować wersji detalicznej, gdy ich pliki zostały już znalezione.
  * Klucz aktywacyjny R-Studio Emergency jest generowany osobno i do jego uzyskania niezbędny jest kod sprzętowy. O klucz aktywacyjny można poprosić za pośrednictwem Portalu Klienta w ciągu jednego roku od daty zakupu.
 • Rozszerzona procedura skanowania hosta zdalnego. W nowych wersjach sieciowych R-Studio dane są analizowane na hoście zdalnym, a nie na hoście lokalnym, co znacznie zwiększa szybkość procedury odzyskiwania.
 • Uniwersalny edytor dysków. R-Studio zawiera zaawansowany szesnastkowy edytor do sprawdzania i edytowania struktur systemu plików (sektory rozruchowe NTFS i FAT, rekord pliku MFT, struktury MBR, LDM, itp.). Używając języka opartego na XML (opisanego w Pomocy i Instrukcji Oprogramowania), użytkownicy R-Studio mogą tworzyć własne szablony do analizowania plików i systemów plików. Edytor dysków jest szczególnie pomocny dla specjalistów zajmujących się niskopoziomowym przetwarzaniem danych, bezpieczeństwem IT, odzyskiwaniem danych i informatyką śledczą.
Artykuły Dotyczące Odzyskiwania Danych
Artykuły dotyczące Prywatności na PC