Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Obrazowanie w czasie wykonania programu w R-Studio

Wersje R-Studio Technician mogą wykonywać trzy rodzaje obrazowania obiektów:

  • Obrazowanie liniowe (od początku do końca dysku)
  • Obrazowanie w czasie wykonania programu (obrazowanie dysku równolegle z innymi operacjami na dysku)
  • Obrazowanie multi-pass (wykonywanie obrazowania dysku przez kilka przejść)

Ich tabelę porównawczą można zobaczyć w naszym artykule, Obrazowanie liniowe, obrazowanie w czasie wykonania programu, a obrazowanie multi-pass.

Najlepszą praktyką podczas pracy z problematycznym dyskiem twardym jest utworzenie najpierw jego obrazu, a następnie wykonanie wszystkich niezbędnych operacji na tym obrazie, podczas gdy dysk pozostaje w innym miejscu. Taka praktyka minimalizuje zużycie dysku, co jest szczególnie ważne w przypadku dysków, które w każdej chwili mogą ulec awarii.

Praktycznie wszystkie programy do odzyskiwania danych mają wbudowane możliwości obrazowania. Jednak większość z nich używa liniowego odczytu dysku od początku do końca. Takie podejście zapewnia większą prędkość odczytu, ale ma bardzo poważne wady.

Dla przykładu, jeśli program trafi w obszar z wieloma uszkodzonymi sektorami, może się zablokować. To z kolei marnuje dużo czasu, nie dając żadnych znaczących wyników. Co więcej, dysk twardy może całkowicie ulec awarii podczas takiego obrazowania, co sprawi, że odzyskanie danych będzie niemalże niemożliwe. Jednak w wielu przypadkach nie jest konieczne posiadanie wszystkich danych z całego dysku. Na przykład, jeśli tylko kilka plików ma zostać odzyskanych i potrzebny jest tylko obraz obszarów dysku z tymi plikami, to do tego celu można również wykorzystać obrazowanie w czasie wykonania programu.

Dzięki obrazowaniu w czasie wykonania programu wszystkie dane ze źródła (wadliwy dysk) odczytywane w dowolnym celu są jednocześnie zapisywane na innym urządzeniu pamięci masowej (docelowym). Wszelkie dalsze operacje z tymi danymi zostaną wykonane w oparciu o ten cel. Podejście to łączy w sobie duże prędkości odczytu poprzez odczyt tylko z niezbędnych obszarów dysku z dodatkową niezawodnością obrazowania dysku.
Obrazowanie w czasie wykonania programu w R-Studio
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Wykonywanie obrazowania w czasie wykonania programu za pomocą R-Studio Technician umożliwia zapisanie danych z dysku źródłowego (wadliwego), skąd można je następnie przenieść na inny dysk fizyczny lub do pliku obrazu. Co więcej, można ten program połączyć ze specjalistycznym sprzętem do odzyskiwania danych, aby wyodrębnić dane z bardzo słabych lub nieprawidłowo działających dysków twardych.

Jako przykład pokażemy obrazowanie w czasie wykonania programu wadliwego dysku, który jest podłączony przez stabilizator USB DeepSpar do komputera z systemem Windows 10 i R-Studio T80+. Jako celu użyjemy innego dysku twardego.

1. Wybierz dysk twardy DEEPSPAR:WDC i kliknij przycisk Rozpocznij obrazowanie w czasie wykonania programu.
Źródło i cel dla obrazowania w czasie wykonania programu
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Wybierz Sektor według klonu sektora w Typie docelowym i napęd WDC WD 1600BEVT jako miejsce docelowe. Musisz także określić lokalizację i nazwę pliku mapy sektora. Zwróć uwagę, że nie można go umieścić ani na dysku źródłowym, ani docelowym.

R-Studio ostrzeże Cię, że dane w miejscu docelowym zostaną całkowicie utracone. Pozostaje on również niedostępny dla systemu i innych programów.
Ostrzeżenie, że wszystkie dane w celu zostaną utracone
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Kliknij przycisk Tak, a R-Studio rozpocznie obrazowanie w czasie wykonywania.
Obrazowanie w czasie wykonania programu
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Jeśli wszystkie dane ze źródła zostały odczytane i skopiowane do celu, wówczas cel staje się dokładną kopią źródła i wszystkie dalsze operacje można wykonać z dysku docelowego. W konsekwencji źródło można następnie usunąć z systemu.
Cel używany jako źródło w R-Studio
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Wszystkie informacje uzyskane ze źródła, w tym informacje o skanowaniu i mapowaniu sektorów, można załadować i wykorzystać do odzyskania danych z miejsca docelowego.

Wnioski:
Obrazowanie w czasie wykonania programu obsługiwane przez R-Studio Technician to przydatna funkcja, która tworzy obraz obiektu równolegle z innymi operacjami na dysku. Takie podejście ułatwia szybsze odczyty i większą niezawodność obrazowania obiektów.

Informacje zwrotne dotyczące odzyskiwania danych
362 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
Hi!

I used some software for data recovery on MAC, but THIS IS only one, that help me!!!

THX :)

bye
Tom from Hungary
I want to upgrade it to the technician tool.
This tool is amazing. I was able to recover 5 years` worth of lost photos by imaging 4 disks from a corrupted RAID 10 array.

It did a byte copy of the disks and then replicated the array layout and I could see the files instantly. I`d recommend it to anyone, especially at these license fees. You`ll struggle to get better for the price.
After several attempts, using various softwaretools, I wasn`t able to recover any files from my encrypted drive.
I almost had to come to terms with the darkest of dark scenarios, losing it all to oblivion and no one to blame but myself.
Then I came across the demo version of R-studio and decided to giving it a final try.
YES-yes-yes... Utterly wonderfully fabulously FANTASTIC R-Studio!
The most important files were in good condition so (the paid version of) R-Studio could recover these right away.
Unfortunately ...
I accidentally deleted several gigs worth of data from an external drive - no restore point. I tried other recovery software, but what was `recovered` was mostly junk files in randomized order. Considering the cost of professional data recovery, and given the online reviews, I decided to purchase R-Studio.

Wow. Everything - like, EVERYTHING I had ever moved to the Trash from that drive - was recovered, folder and subfolder structure intact.

I am grateful and beyond impressed at this program`s price point ...