Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Obrazowanie liniowe, obrazowanie w czasie wykonania programu, a obrazowanie multi-pass

R-Studio Technician obsługuje trzy rodzaje obrazów obiektów:

  • Obrazowanie liniowe: Napęd jest odczytywany od początku do końca przez duże bloki sektorów dysku. Gdy choć jeden sektor w bloku wygląda na uszkodzony, cały blok jest traktowany jako uszkodzony i albo odrzucany, albo odczytywany sektor po sektorze ze znaczną utratą szybkości. W rezultacie obrazowany jest cały dysk.
  • Obrazowanie w czasie wykonania programu: R-Studio Technician zapisuje dane uzyskane z obiektu źródłowego w obiekcie docelowym równolegle do innych czynności, w tym otwierania partycji, skanowania dysku, itp. Cały dalszy dostęp do odczytanych danych odbywa się z obiektu docelowego. W rezultacie obrazowane są tylko niezbędne obszary dysku.
  • Obrazowanie multi-pass: Dane są odczytywane w kilku fazach, w których najpierw próbuje się przetworzyć nieuszkodzone sektory i zapisać powolne lub uszkodzone sektory na później. W rezultacie obrazowana jest maksymalna ilość nieuszkodzonych danych.

Poniższa tabela przedstawia zalety i wady tych rodzajów obrazowania oraz nasze zalecenia.

Liniowe W czasie wykonania programu Multi-pass
Zalety Szybkie dla nieuszkodzonych dysków Bardzo szybkie: Obrazuje tylko te obszary dysku, które są niezbędne do odzyskania plików.
Możesz natychmiast rozpocząć odzyskiwanie plików równolegle z obrazowaniem dysku.
Wszystkie obszary problemowe są przetwarzane i wszystkie dostępne dane są wyodrębniane.
Wady Wolne w przypadku wadliwych dysków. Może się zablokować na dużych obszarach uszkodzonych bloków. Obrazy są niekompletne. Powolny proces. Aby kontynuować odzyskiwanie danych, należy poczekać na zakończenie procesu obrazowania.
Zalecenia Używaj go do nieuszkodzonych dysków lub dysków z bardzo małą liczbą uszkodzonych sektorów. Używaj do szybkiego odzyskiwania danych. Używaj do uszkodzonych dysków.
Informacje zwrotne dotyczące odzyskiwania danych
362 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
Hi!

I used some software for data recovery on MAC, but THIS IS only one, that help me!!!

THX :)

bye
Tom from Hungary
I want to upgrade it to the technician tool.
This tool is amazing. I was able to recover 5 years` worth of lost photos by imaging 4 disks from a corrupted RAID 10 array.

It did a byte copy of the disks and then replicated the array layout and I could see the files instantly. I`d recommend it to anyone, especially at these license fees. You`ll struggle to get better for the price.
After several attempts, using various softwaretools, I wasn`t able to recover any files from my encrypted drive.
I almost had to come to terms with the darkest of dark scenarios, losing it all to oblivion and no one to blame but myself.
Then I came across the demo version of R-studio and decided to giving it a final try.
YES-yes-yes... Utterly wonderfully fabulously FANTASTIC R-Studio!
The most important files were in good condition so (the paid version of) R-Studio could recover these right away.
Unfortunately ...
I accidentally deleted several gigs worth of data from an external drive - no restore point. I tried other recovery software, but what was `recovered` was mostly junk files in randomized order. Considering the cost of professional data recovery, and given the online reviews, I decided to purchase R-Studio.

Wow. Everything - like, EVERYTHING I had ever moved to the Trash from that drive - was recovered, folder and subfolder structure intact.

I am grateful and beyond impressed at this program`s price point ...