Wij zijn toegewijd aan het leveren van snelle, efficiënte en betaalbare software oplossingen die nieuwe standaarden zetten in de software ontwikkeling industrie.
Versie 9.x
 • R-Studio Emergency gebaseerd op Windows PE, naast de Linux-versie.
 • Ondersteuning voor het ReFS 3.10-bestandssysteem.
 • Ondersteuning voor Bitlocker Drive Encryption. R-Studio kan zowel BitLocker Drive Encryption- als BitLocker ToGo-volumes decoderen met behulp van een wachtwoord, een herstelsleutel of een .bek-bestand. R-Studio Technician/T80+ kan ook FVEK-gegevens (Full Volume Encryption Key) of VMK-gegevens (Volume Master Key) gebruiken voor decodering.
 • Ondersteuning voor VHD/VHDX/VDI-schijfimageformaten. Alle R-Studio versies kunnen deze bestanden laden. R-Studio Corporate en Technician/T80+ kunnen ze maken.
 • Alleen-lezen ondersteuning voor dmg-bestanden (Apple Disk Image: alle versies), E01/(EWF)-bestanden (Expert Witness File Format: R-Studio Technician/T80+) en AFF-bestanden (Advanced Forensic Format: R-Studio Technician/T80+).
 • Ondersteuning voor het maken van gecodeerde RDR-imagebestanden (het belangrijkste schijfimageformaat voor alle R-TT, Inc-producten).
 • Ondersteuning voor SCSI/NVME-vertaling voor externe USB/NVME-boxen. Dit maakt het onder andere mogelijk om S.M.A.R.T.-attributen voor dergelijke apparaten te verkrijgen.
 • Multi-pass-imagefasen kunnen on-the-fly worden in-/uitgeschakeld. (R-Studio Technician/T80+)
 • Alle gegevens van het tabblad Eigenschappen kunnen in één opdracht worden gekopieerd. (R-Studio Technician/T80+)
 • Symlinks kunnen worden geëxporteerd naar aangepaste herstellijsten als echte mappen of als symlinks. (R-Studio Technician/T80+)
 • Zoeken naar bestanden is toegevoegd aan de aangepaste HTML-herstellijsten. (R-Studio Technician/T80+)
 • Nieuwe pictogrammen voor opslagapparaten.
 • Alle S.M.A.R.T. attributen kunnen met één actie worden gekopieerd (de knop Alles Kopiëren in het S.M.A.R.T.-paneel).
 • Het tabblad Opties is toegevoegd aan de voortgangsindicator voor het Wissen.
 • Mogelijkheid om bestanden met slechte sectoren over te slaan tijdens runtime-imaging van individuele mappen/bestanden.
 • Informatie over gegevensopslagtypes (SSD, HDD, USB, enz.) is toegevoegd aan het deelvenster Schijven.
 • Verschillende tabbladen kunnen nu worden verplaatst door ze met de muis te slepen.
 • Er is een nieuwe optie Alleen ongebruikte clusters toegevoegd aan de multi-pass en complete runtime imaging opties. (R-Studio Technician)
 • Aanzienlijke toename van de runtime-imagesnelheid voor individuele bestanden. (R-Studio Technician)
 • Ondersteuning voor het XFS-bestandssysteem, inclusief uitgebreide attributen.
 • Ondersteuning voor Intel Software RAID's.
 • Gegevens wissen voor schijven.
 • Ondersteuning voor Runtime-imaging voor individuele mappen/bestanden. (R-Studio Technician)
 • Alleen een kopie van het bestandssysteem van de schijf (FS-kaart). (R-Studio Technician)
 • Schijf- en bestandskaarten voor alle ondersteunde apparaten. (R-Studio Technician)
 • Schijf kopie naar een andere drive. (R-Studio Technician)
 • Nieuwe hash-functies voor bestanden sha1 en sha256 naar forensische logboeken. (R-Studio Technician)
 • Nieuwe uitgebreide opties om DeepSpar USB Stabilizer te bedienen. (R-Studio Technician)
 • Post-acties (de computer afsluiten bij voltooiing van de taak en e-mailopties) zijn toegevoegd aan het venster Opties.
 • Native ondersteuning voor gegevensherstelhardware van DeepSpar: USB Stabilizer en RapidSpar. Dergelijke ondersteuning stelt de gebruiker van R-Studio in staat om hardwareparameters rechtstreeks vanuit de R-Studio-interface te besturen en sectorkaarten van de schijf te maken om meerdere gegevensherstelbewerkingen te verbeteren. (R-Studio Technician)
 • Runtime imaging. R-Studio maakt drive-kopies parallel met andere drive-leesbewerkingen. De volgende keer dat R-Studio gegevens uit image-drive-gebieden opent, haalt het de data uit de runtime-kopie(R-Studio Technician)
 • Multi-pass kopie. Kopieën van problematische schijven kunnen in verschillende fasen worden gemaakt, waarbij eerst gegevens uit goede gebieden worden gelezen en later uit slechte en langzame gebieden. Een dergelijke aanpak maakt het mogelijk om een maximale hoeveelheid gegevens te extraheren, zelfs van behoorlijk defecte schijven. (R-Studio Technician)
 • Met I/O Monitor kan de gebruiker lees-/schrijfbewerkingen in realtime inspecteren. (R-Studio Technician)
 • Ondersteuning voor sector mappen, zowel in het formaat van R-Studio als in de ddrescue- en HDDSuperClone-indelingen van de software van derden. (R-Studio Technician)
 • Een nieuw licentietype T80+. R-Studio T80+ is qua functies gelijk aan volwaardige R-Studio Technician, werkt gedurende een bepaalde periode en kan tijdens de geldigheidsperiode worden geüpgraded naar R-Studio Technician voor het initiële prijsverschil. De licentieprijs van 1 USD per dag is zeer betaalbaar voor kleine bedrijven, computerreparatiewerkplaatsen en individuele gegevensherstelbedrijven.
 • R-Studio Technician is nu beschikbaar op onze openbare webpagina's en kan worden getest in de demomodus.
 • In één tabblad kunnen meerdere schijfobjecten worden geopend. Al deze objecten kunnen tegelijkertijd worden doorzocht naar bestanden, hun bestanden kunnen worden gemarkeerd en hersteld.
 • Drive-imaging kan worden onderbroken en vervolgens hervat. Wanneer de gebruiker een kopieproces stopt, heeft hij twee opties: een reeds gemaakt gedeeltelijk kopiebestand verwijderen of het opslaan om later de drive-imaging te hervatten. Gemaakte gedeeltelijke kopies kunnen ook worden geladen.
 • Er zijn enkele uitgebreide opties toegevoegd aan de voortgangsvensters van de schijfbewerking. Ze kunnen on-the-fly worden gewijzigd.
 • Er kan naar bestandstypen worden gezocht in het dialoogvenster Bekende bestandstypen.
Versie 8.x
 • Ondersteuning voor het virtuele VMDK-schijfformaat (open: alle versies, creatie: Technician).
 • Ondersteuning voor het ReFS 3.7-bestandssysteem (Windows Server 2022).
 • Ondersteuning voor verzegelde APFS-volumes gemaakt door macOS Big Sur en hoger.
 • Verhoogde I/O-bewerkingssnelheid voor kleine blok-RAID's.
 • Verhoogde leessnelheid voor blok-RAID's door parallelle I/O-bewerkingen voor bovenliggende schijven.
 • Verschillende bestandssystemen (de belangrijkste en verschillende opnieuw geformatteerde) kunnen nu op één partitie worden gevonden, als hun sporen in de opstartrecords blijven.
 • R-Studio Emergency kan nu worden uitgevoerd in 64-bits modus en al het beschikbare RAM-geheugen gebruiken om grote harde schijven te herstellen.
 • Virtuele objecten, zoals virtuele RAID's en regio's, kunnen als alleen-lezen virtuele schijven op het systeem worden aangesloten. Dergelijke schijven zijn zichtbaar in en toegankelijk voor het systeem en andere programma's. (Technician versie)
 • Ondersteuning voor deduplicatie in het NTFS-bestandssysteem gemaakt door Windows Server 2019.
 • Ondersteuning voor het ReFS-bestandssysteem gemaakt door Windows Server 2019, inclusief deduplicatie.
 • Verbeterde herkenning van NTFS-bestandssystemen met enkele gewiste delen.
 • Herontwerp van iconen voor een beter formaat op HiDPI-schermen.
 • Mappen, die symbolische koppelingen zijn naar andere mappen (doelen), kunnen als koppelingen worden weergegeven, zonder de inhoud van de doelen te tonen. (Technician versie)
 • Ondersteuning voor het ISO9660-bestandssysteem dat wordt gebruikt in CD's/DVD's/ISO-images.
 • Ondersteuning voor de UStar/Tar/CPIO/Pax-bestandssystemen die worden gebruikt in tape-opslagapparaten (Technicianversie).
 • Een volledige herziening van symbolische en andere linkverwerking.
 • Snel zoeken naar verloren partities.
 • Uitgebreide controle over bestandsvoorbeeld.
 • Uitgebreide controle en weergave van gescande en niet-gescande schijfgebieden.
 • Een speciaal teken voor een map met gemarkeerde bestanden die worden verborgen door het toegepaste masker.
 • Verwijderde partities kunnen direct worden gevonden, zonder lange scan.
 • Bestanden kunnen direct vanuit het Bestandsvoorbeeld worden hersteld of gemarkeerd voor herstel.
 • Het aantal leespogingen voor beschadigde sectoren kan tijdens een schijfbewerking worden gewijzigd.
 • De sectorstatusgegevens van DeepSpar Disk Imager worden ook gebruikt om de kans op succesvol bestandsherstel in de Technician-versie in te schatten.
 • Ondersteuning voor de compressie-algoritmen lzvn en lzfse die worden gebruikt in de nieuwe HFS+/APFS-versies.
 • Ondersteuning voor het APFS-bestandssysteem gemaakt door Catalina.
 • Ondersteuning van de APFS Fusion Drive.
 • Alternatieve paden voor plaatsen om herstelde bestanden en kopieën op te slaan in de Technician-versie.
 • Post Action-opties voor bewerkingen zonder toezicht in de Technician-versie:
  - Automatische uitschakeling zodra langdurige bewerkingen zijn voltooid: bestandsherstel, schijfscan en schijfimaging. Als deze optie is opgegeven, controleert R-Studio of alle relevante informatie (scaninfo, RAID-lay-outs, enz.) is opgeslagen en dat geavanceerde herstelfuncties zijn gespecificeerd.
  - Automatische e-mailmelding met betrekking tot geslaagde/mislukte bewerkingen.
 • Automatische herkenning en assemblage van complexe schijfbeheerobjecten waarvan de componenten ook verschillende schijfbeheerobjecten zijn. Dit kan handig zijn voor gegevensherstel van verschillende NAS-apparaten.
 • Bijgewerkt Windows-stuurprogramma dat kopieën van het type R-Drive Image (.rdr) van harde schijven kan aankoppelen, naast logische schijven, als virtuele harde schijven in het systeem.
 • De snelheid van het tellen van bestanden is enkele tientallen keren verhoogd voor Ext2/3/4- en UFS1/UFS2-partities.
 • Mapscan om de reconstructie van de mapstructuur op herkende Ext2/3/4- en UFS1/UFS2-partities te verbeteren.
 • Ext4fs-exportreconstructie voor grote verwijderde bestanden, zelfs als ze niet in het bestandssysteemjournaal staan.
 • De snelheid waarmee netwerkgegevens worden hersteld, is tientallen malen hoger.
 • Informatie-paneel: gedetailleerde informatie over een geselecteerd bestand. Uitgebreide bestandsinformatie in de Technician-versie: schijfregio's en overlappende bestanden.
 • Geavanceerde opties in bestandsherstellijsten in de Technician-versie: specifieke bestandssysteeminformatie, overlappende bestanden, schijfregio's, enz.
 • Bestanden van extra gevonden bestanden (onbewerkte bestanden) kunnen automatisch worden uitgesloten van herstel als ze duplicaten zijn van bestanden die in het echte bestandssysteem zijn gevonden.
 • Ondersteuning voor NTFS-clustergroottes van 128 KB tot 2 MB.
 • Een compleet nieuw ontwerp van het dialoogvenster Zoeken/Markeren.
 • Ondersteuning voor ReFS 3.4-bestandssysteem.
 • Schatting van de kansen op succesvol bestandsherstel.
 • Herstel van namen en paden voor bestanden die zijn verwijderd naar de Prullenbak.
 • Een volledig vernieuwde bestandspreviewer die afbeeldingstegels en eerste frames van videobestanden als pictogrammen kan tonen, en ondersteunt een groot aantal video-/audio-/grafische/documentbestandsformaten. Deze bestanden kunnen nu worden afgespeeld zonder dat hun respectievelijke applicaties zijn geïnstalleerd.
 • Ondersteuning voor APFS, inclusief encryptie.
 • Ondersteuning voor mdadm RAID's.
 • Ondersteuning voor Apple CoreStorage/File Vault/Fusion Drive.
 • Automatische herkenning van nieuw aangesloten/losgekoppelde USB-apparaten.
 • Verbeterde ondersteuning voor het NTFS-logboek.
 • Ondersteuning voor ReFS2+ bestandssysteem (Windows 2016 Server).
 • Ondersteuning voor NTFS-gegevensdeduplicatie.
 • Nieuwe uitgebreide opties voor het verwerken van dubbele bestanden.
 • Ondersteuning voor NVME-apparaten.
 • Een sterk verbeterd algoritme voor het zoeken naar bekende bestandstypen (herstel van onbewerkte bestanden):
  - betere herkenning van mp3- en mkv-bestanden;
  - een speciale parser voor mts-, mpeg-, flv- en gz-bestanden;
  - bestandsnamen van interne tags voor mp3-, pdf-, docx-, doc-bestanden;
  - ondersteuning voor tijd+fabrikant+gps voor mov-bestanden gemaakt door iPhone 6 en latere modellen;
 • Ondersteuning voor Windows Storage Space gemaakt door Windows 10 Jubileumupdate.
 • Voorinstellingen voor bestandsmaskers.
 • Een nieuwe kernel voor gegevensanalyse en -herstel die de snelheid en resultaten van gegevensherstel verbetert.
 • Symlink-herstelopties in de Technician-versie.
 • Bestandssysteem journaal verwerking voor de HFS+ en Ext3/Ext4 FS bestandssystemen om een ​​aantal succesvol gevonden bestanden te vergroten.
 • Soft updates journaalverwerking voor verbeterd herstel op UFS partities.
 • Ondersteuning voor uitgebreide attributen in HFS+, Ext3/Ext4 FS en UFS-bestandssystemen. Dit verfijnt het herstel van de Mac OSX Time Machine en Linux selinux ACL.
 • Geoptimaliseerd geheugengebruik voor het scannen van grote schijven.
 • Verbeterde detectie van mappenstructuur voor verwijderde bestanden op de Ext3/Ext4 FS- en UFS-partities.
 • Een reguliere regio kan worden omgezet in een exclusieve.
Versie 7.x
 • Een nieuw geavanceerd algoritme voor het herstellen van exFAT-partities.
 • Ondersteuning voor Windows-software RAID's met niet-gesynchroniseerde schijven.
 • Een nieuw geavanceerd algoritme voor het herstellen van onbewerkte bestanden (zoeken naar bestandshandtekeningen).
 • De Hex-editorextensie: een bestandslocatie wordt weergegeven in een bepaalde schijfsector.
 • Ondersteuning voor Directory Junctions en Symbolische Links.
 • Versnelde schijfscan voor snel leesbare apparaten.
 • Betrouwbaarder en aanzienlijk snellere herkenning van NTFS- en FAT-partities.
 • Zoeken naar verwijderde bestandsversies. R-Studio kan zoeken naar verwijderde bestandsversies met behulp van hun grootte, namen en extensies, en herkende bestandstypen als zoekparameters.
 • Verbeterde gegevensselectie in de hexadecimale editor. Nu kunnen het begin en het einde van het te selecteren gebied worden ingesteld met de commando's "Selecteer uit" en "Selecteer naar" in het snelmenu.
 • Gegevens toevoegen aan een bestaand bestand in de hexadecimale editor. Een in de editor geselecteerd bestandsfragment kan aan een bestaand bestand worden toegevoegd.
 • Een extern bestand kan worden geladen naar een geselecteerde positie in het bestand dat is geopend in de hexadecimale editor.
 • Automatische ondersteuning voor Windows Opslagruimtes (Windows 8/8.1 en 10/Threshold 2), zelfs bij kleine databaseschade. Ze kunnen handmatig worden samengesteld als hun databases bij sommige moederschijven volledig beschadigd zijn.
 • Automatische ondersteuning voor software Mac RAID's. Leden met ernstig beschadigde RAID-parameterrecords kunnen handmatig worden toegevoegd.
 • Automatische ondersteuning voor Linux Logical Volume Manager (LVM/LVM2), zelfs met licht beschadigde RAID-parameterrecords. Componenten met ernstig beschadigde RAID-parameterrecords kunnen handmatig worden toegevoegd.
 • Ondersteuning voor DiskSpar Disk Imager-kopieën en schijfmappen. R-Studio kan kopieën en schijfmappen die door de DiskSpar Disk Imager zijn gemaakt lezen en verwerken zonder R-Studio.
 • Automatische RAID-parameterherkenning.R-Studio kan alle RAID-parameters voor RAID 5 en 6 herkennen. Deze functie helpt de gebruiker een van de moeilijkste problemen bij RAID-herstel op te lossen.
 • S.M.A.R.T. attribuutbewaking.. R-Studio kan S.M.A.R.T. weergeven. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) attributen voor harde schijven om hun hardwarestatus te tonen en hun mogelijke storingen te voorspellen. Elk onnodig werk met dergelijke harde schijven moet worden vermeden als S.M.A.R.T. waarschuwingen verschijnen.
 • Nieuwe GUI-talen: Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees en Portugees.
 • Ondersteuning voor pariteitsvertragingen in alle toepasselijke RAID-lay-outs.
 • Verbeterde controles voor pariteitsvertraging.
Versie 6.x
 • Behandeling van ernstige instabiliteit bij het lezen van de harde schijf: R-Studio Technician biedt functies op hardwareniveau van harde schijven, gebaseerd op de integratie met professionele gegevensherstelapparatuur DeepSpar Disk Imager.
 • Ondersteuning voor ReFS (Resilient File System), een nieuw lokaal bestandssysteem dat Microsoft heeft geïntroduceerd in zijn Windows 2012 Server.
 • Ondersteuning voor Windows 2012 Server-besturingssysteem.
 • Ondersteuning voor RAID5 met pariteitsvertragingen vaak gebruikt in HP servers.
 • Ondersteuning voor "geneste" en "verbeterde" RAID-niveaus: RAID10 (1+0), RAID1E, RAID5E, RAID5EE, RAID6E.
 • R-Studio Agent voor het hoofd pc OS: Windows, MacOS, Linux.
 • Gelijktijdige kopie maken en scannen. Nu kan R-Studio een kopie maken en tegelijkertijd de gegevens van de kopie scannen. Hierdoor worden er op dezelfde plek twee bestanden aangemaakt: een kopiebestand en een bestand met de scaninfo.
 • Bestandsherstellijsten: lijsten met bestanden van schijven die uit R-Studio kunnen worden geëxporteerd, handmatig kunnen worden bewerkt en vervolgens weer kunnen worden geïmporteerd, en bestanden uit die lijsten worden automatisch gemarkeerd voor herstel. Dergelijke lijsten zijn erg handig als je wilt dat iemand die ver weg is, beslist welke bestanden je wilt herstellen.
 • RAID-consistentiecontrole: je kunt controleren of de pariteitsblokken op een RAID geldig zijn.
 • Beeld- en scaninformatiebestanden kunnen worden opgeslagen op en geladen vanaf externe computers. Dit helpt R-Studio om te voorkomen dat grote datavolumes via het netwerk worden overgedragen tijdens netwerkherstel.
Versie 5.x
 • NAT/firewall-traversal. Er kan een verbinding tot stand worden gebracht van R-Studio naar R-Studio Agent of van R-Studio Agent naar R-Studio. Hierdoor kan R-Studio NAT/firewall passeren bij het ophalen van gegevens over het Internet. Indien nodig wordt HTTP-tunneling gebruikt.
 • Verbetering van scanalgoritme. Het scannen is verbeterd voor FAT- en NTFS-partities.
 • In-place opslag van herstelde bestanden op een externe computer. Bij het herstellen van gegevens op een externe computer via een netwerk, kan R-Studio nu herstelde bestanden opslaan op een andere schijf van dezelfde externe computer - naar een externe USB-harde schijf, bijvoorbeeld. Bovendien kan de externe computer worden aangesloten op internet in plaats van op een lokaal netwerk. Deze functie is vooral handig voor technici en bedrijven voor gegevensherstel, die hun klanten nu echt op afstand kunnen bedienen via internet en geen grote hoeveelheden gegevens via het netwerk hoeven te verzenden. Bovendien kunnen bestanden die van een externe computer zijn hersteld, worden opgeslagen op een lokale computer of op een andere externe computer met een internetverbinding waarop R-Studio Agent actief is.
 • Forensische modus (alleen versie Technician). In deze modus genereert R-Studio een auditlogboek voor forensische gegevensverzameling dat kan worden gepresenteerd tijdens rechtszittingen. Dit logboek bevat informatie over een hardwareconfiguratie waarop de forensische gegevensverzameling plaatsvindt en MD5-controlesom voor herstelde bestanden.
 • RAID 6-ondersteuning, inclusief Reed-Solomon en Vertical XOR. Ondersteuning voor op maat gespecificeerde RAID 6-lay-outs.
 • Ondersteuning voor exFAT- en Ext4 FS-bestandssystemen.
 • Geavanceerde objectkopie. Naast een byte-naar-byte-kopie van elk object dat zichtbaar is in het paneel Schijven, is er een slimme kopie van partities en harde schijven met aanpassing van grootte en offset beschikbaar.
 • Ondersteuning voor 64- en 32-bits Windows-versies. Onder een 64-bits Windows overwint R-Studio de limiet van 3 GB RAM voor een 32-bits applicatie en gebruikt het alle fysieke RAM die in de 64-bit Windows machine is geïnstalleerd. Dit verbetert de prestaties van de software aanzienlijk, vooral bij het scannen van schijven met hoge capaciteit.
 • Voortgangsbalk. Het toont de voortgang van een afzonderlijk bestand dat wordt hersteld en het algehele herstelproces, de verstreken en resterende tijd en het herstellogboek.
 • Klikbare links in de tekst/hexadecimale editor. Die links zorgen voor directe sprongen naar belangrijke delen van objecten die worden geanalyseerd en bewerkt.
Versie 3.x-4.x
 • Ondersteuning voor onbewerkte afbeeldingen van digitale camera's. Canon, Fuji, Minolta, Nikon, Olympus, Sony en Sigma worden nu ondersteund.
 • Veelzijdige gegevensvisualisatie. R-Studio kan gegevens op de schijf weergeven als een echte map/bestandsstructuur of als bestanden gesorteerd op extensie, of Aanmaak/Laatst geopend /Wijzigingstijden.
 • Bestandssortering. Gevonden bestanden en mappen kunnen nu eenvoudig worden gesorteerd op de oorspronkelijke structuur, bestandsextensie of tijd van het maken/wijzigen van bestanden.
 • Uitbreidbare bekende bestandstypen. Nieuwe bestandshandtekeningen kunnen door de eindgebruiker worden toegevoegd aan de lijst met bekende bestandstypen.
 • Ondersteuning voor massaal bestandsherstel. R-Studio kan automatisch opties voor gegevensherstel toepassen voor alle bestanden die moeten worden hersteld.
 • Algemeen dialoogvenster Zoeken/Markeren. R-Studio kan automatisch meerdere bestanden vinden en markeren die overeenkomen met de zoekopties die zijn opgegeven in het dialoogvenster Zoeken/Markeren.
 • Hex Editor-verbeteringen. Bestanden kunnen worden weergegeven als ANSI- of UNICODE-tekst.
 • Ondersteuning voor HFS- en HFS+-bestandssystemen. Naast FAT/NTFS/ExtFS2/ExtFS3/UFS1/UFS2 R-Studio ondersteunt HFS- en HFS+-bestandssystemen ontwikkeld door Apple Computer voor gebruik op computers met Mac OS.*
  * De Windows-versie van R-Studio kan niet worden geïnstalleerd en uitgevoerd op een Mac OS-systeem, maar een harde schijf met HFS- en/of HFS+-partities kan worden aangesloten op de Windows-computer en worden verwerkt door R-Studio. Je kunt ook de versie R-Studio for Mac downloaden die is ontworpen voor de Mac-omgeving en die kan worden geïnstalleerd en uitgevoerd op een Mac OS-systeem.
 • Ondersteuning voor Apple Computers. Nieuwe R-Studio Emergency-versie kan vanaf CD worden uitgevoerd op Intel- en PowerPC-gebaseerde Macintosh-computers.
 • Big Endian-variant van UFS-ondersteuning.
 • GPT partitie layout schema ondersteuning. Dit schema wordt gebruikt in 64-bits Windows-besturingssystemen.
 • APM-ondersteuning. Apple Partition Map (APM) is een partitieschema dat wordt gebruikt om de lage organisatie van gegevens op schijven te definiëren die zijn geformatteerd voor gebruik met Macintosh-computers.
 • Ondersteuning voor verschillende ongebruikelijke RAID-configuraties. Parameters zoals blokgrootte en -volgorde, offsets en zelfs het aantal stripe-blokken kunnen expliciet worden gespecificeerd. Er is een visuele editor beschikbaar om een ​​specifieke blokvolgorde te creëren. Dergelijke door de gebruiker gedefinieerde configuraties kunnen worden opgeslagen voor verder gebruik.
 • R-Studio TechnicianDraagbaar is toegevoegd aan het R-Studio Technician-pakket. De draagbare versie kan worden uitgevoerd vanaf een USB-opslagapparaat.
 • Ondersteuning voor gecomprimeerde kopie indeling. Wanneer R-Studio een kopie van de schijf of een onderdeel ervan maakt, kan de kopie worden gecomprimeerd en in verschillende bestanden worden opgesplitst om deze op een CD/DVD/flashstation of FAT16 te plaatsen /FAT32*.
  * R-Studio leest en opent de gemaakte kopie alleen voor gegevensherstel. Overweeg voor schijfkopie- en hersteltaken R-Drive Image-software.
 • Aanvullend algoritme voor bestandsherstel. R-Studio analyseert niet alleen metadata van bestandssystemen ( alle bestandstypen worden ondersteund ), maar zoekt ook naar bestanden van bekende typen ( zie lijst met bekende bestandstypen ) met behulp van typische kenmerken van hun structuren waarmee de gebruiker:
  - de kwaliteit van bestandsherstel kan verbeteren wanneer het bestandssysteem niet is beschadigd;
  - om bestanden te herstellen die niet worden herkend in de metadata van het bestandssysteem en die niet zijn gevonden tijdens een schijfscanprocedure;
  - om bestanden te herstellen van apparaten met onbekende bestandssystemen, waaronder HD, CD, DVD, diskette, Compact-Flash-kaart, USB-drive, ZIP-drive, Memory Sticks en andere verwisselbare media.
 • Ondersteuning voor UFS1- en UFS2-bestandssystemen. UFS1/UFS2-bestandssystemen worden gebruikt in de besturingssystemen FreeBSD, OpenBSD, NetBSD en Solaris.
 • R-Studio Emergency versie.* R-Studio Emergency versie is ontwikkeld en toegevoegd aan R-Studio pakketten zonder extra kosten. De versie R-Studio Emergency wordt uitgevoerd vanaf een CD- of disketteset wanneer het nodig is om gegevens te herstellen op een computer waarop Windows niet kan opstarten omdat de systeembestanden beschadigd of verwijderd zijn.
  * De R-Studio Emergency-versie is een onderdeel van het R-Studio-softwarepakket. Als je een enkele licentie voor R-Studio koopt, mag je de versie R-Studio Emergency en/of de R-Studio-versie op slechts één en dezelfde pc installeren. Je mag de gelicentieerde software niet overdragen naar een andere machine.
 • Bestandsvoorbeeld.* Bestandsinhoud kan worden bekeken in de R-StudioDEMO of geregistreerde modus om de herstelkansen in te schatten, zelfs als de voorgeschreven applicatie niet is geïnstalleerd. De viewer die is ingesloten in het R-Studio-installatiebestand ondersteunt de meest voorkomende bestandstypen, waaronder grafische bestanden, video-, audiobestanden, MS Office-bestanden, Outlook Mail-berichten, enz. ( zie de lijst )
 • Procesvisualisatie scannen. Tijdens het scannen van een object toont R-Studio grafisch de gevonden items, inclusief bestanden van bekende typen, FAT- en NTFS MFT-records, opstartrecords, enz.
 • On-the-fly registratie.* R-Studio en R-Studio Emergency Demo-versies kunnen direct worden geregistreerd, en R-Studio gebruikers hoeven een winkelversie niet opnieuw te installeren wanneer hun bestanden al zijn gevonden.
  * De activeringssleutel R-Studio Emergency wordt afzonderlijk gegenereerd en er is een hardwarecode nodig om deze te verkrijgen. De activeringssleutel kan binnen een jaar na de aankoopdatum worden aangevraagd via Client Portal.
 • Verbeterde scanprocedure voor host op afstand. In de nieuwe R-Studio netwerkversies worden gegevens geanalyseerd op de externe host in plaats van op de lokale host, waardoor de snelheid van de herstelprocedure aanzienlijk wordt verhoogd.
 • Universele schijf-editor. R-Studio bevat een geavanceerde hexadecimale editor voor het inspecteren en bewerken van bestandssysteemstructuren (NTFS- en FAT-opstartsectoren, MFT-bestandsrecord, MBR, LDM-structuren, enz.). Met behulp van op XML gebaseerde taal (beschreven in de software Help en Handleiding), kunnen R-Studio-gebruikers eigen sjablonen maken om bestanden en bestandssystemen te ontleden. De schijfeditor is met name handig voor specialisten in gegevensverwerking op laag niveau, IT-beveiliging, gegevensherstel en computerforensisch onderzoek.
Artikelen over gegevensherstel
Pc-privacyartikelen