Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Obrazowanie multi-pass w R-Studio

Wersje R-Studio Technician mogą wykonywać trzy rodzaje obrazowania obiektów:

  • Obrazowanie liniowe (od początku do końca dysku)
  • Obrazowanie w czasie wykonania programu (obrazowanie dysku równolegle z innymi operacjami na dysku)
  • Obrazowanie Multi-pass (wykonywanie obrazowania dysku przez kilka przejść)

Ich tabelę porównawczą można przejrzeć w naszym artykule, Obrazowanie Liniowe, Obrazowanie w Czasie Wykonywania a Obrazowanie Multi-pass.

Konwencjonalne programy do obrazowania dysku odczytują dysk sekwencyjnie od początku do końca za pomocą bloków sektorów lub grup kolejnych sektorów dysku, które są odczytywane za jednym razem. Kiedy napotykają obszary z uszkodzonymi lub wolnymi sektorami, nadal próbują je przeczytać w całości. Może to doprowadzić do całkowitej utraty danych z takich bloków lub spowodować, że program przełączy się na odczyt poszczególnych sektorów, co znacznie zmniejszy prędkość odczytu. Co więcej, program może ostatecznie utknąć w obszarach podczas wielokrotnego odczytu takich uszkodzonych sektorów, a tak intensywne czytanie z uszkodzonych sektorów może poważnie uszkodzić powierzchnię dysku, jego głowice i inną mechanikę napędu. W rezultacie dysk może umrzeć, zanim program w ogóle zacznie odczytywać dane z nieuszkodzonych części dysku.

Zamiast tego program korzystający z obrazowania multi-pass próbuje najpierw wyodrębnić dane z dobrych części dysku, ostatecznie pozostawiając uszkodzone i wolne obszary na później. Wkrótce potem, gdy dojdzie do bloku uszkodzonych lub wolnych sektorów, zostawia go i przeskakuje do innego obszaru, aż znajdzie blok bez uszkodzonych lub wolnych sektorów. Następnie kontynuuje odczytywanie danych, aż natrafi na inny uszkodzony lub powolny blok, przy którym proces się powtarza. Po odczytaniu nieuszkodzonych obszarów program zaczyna odczytywać dane z wolnych i uszkodzonych sektorów. Takie podejście maksymalizuje ilość danych, które można odzyskać z uszkodzonego dysku.

R-Studio może wykonywać obrazowanie multi-pass w wersjach Technician i T80+. Co więcej, obrazowanie multi-pass może być używane razem ze specjalnym sprzętem do odzyskiwania danych, takim jak Stabilizator USB DeepSpar, co znacznie zwiększa szanse na pomyślne odzyskanie danych, nawet z dysków w bardzo złym stanie sprzętowym.

Obrazowanie multi-pass zaimplementowane w R-Studio składa się z czterech faz:

FAZA 1. Kopiowanie nieuszkodzonych danych z dysku.
W tej fazie R-Studio odczytuje dane z bloków sektorów drive-by. Faza odbywa się w kilku krokach.

Krok 1. R-Studio odczytuje dane z dysku, dopóki nie trafi na blok z co najmniej jednym uszkodzonym sektorem. Następnie pomija określoną liczbę sektorów i próbuje odczytać dane na nowej pozycji. Jeśli natrafi na inny blok z uszkodzonym sektorem, zwiększa liczbę sektorów do pominięcia i powtarza proces, aż znajdzie blok bez uszkodzonych sektorów. Następnie R-Studio kontynuuje odczytywanie danych, dopóki nie trafi na inny blok z uszkodzonym sektorem.
Faza 1. Odkrywanie Przedniej Krawędzi
Kliknij obraz, aby go powiększyć

R-Studio przetwarza spowolnione sektory w ten sam sposób.

Po zakończeniu tego kroku R-Studio odczytało dane z większości prawidłowych obszarów i znalazło przednie bloki (krawędzie) obszarów uszkodzonych i wolnych sektorów.

Krok 2. R-Studio znajduje tylne krawędzie obszarów uszkodzonych sektorów. Odczytuje pominięty obszar od tyłu, pracując wstecz, aż wpadnie na blok z uszkodzonym sektorem. Następnie R-Studio przeskakuje do innego obszaru uszkodzonego sektora i proces jest powtarzany, aż wszystkie obszary uszkodzonych sektorów zostaną przetworzone.
Faza 1. Odkrywanie Tylnej Krawędzi
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Po zakończeniu tego kroku R-Studio odczytało dane z niektórych dobrych obszarów i wykryło przednie i tylne bloki (lub krawędzie) wszystkich obszarów uszkodzonych sektorów.

W kolejnych dwóch krokach R-Studio przetwarza obszary powolnych sektorów bez sprawdzania szybkości odczytu względem minimalnej szybkości we/wy.

Krok 3. R-Studio odczytuje dane z obszarów powolnych sektorów. Czyni to podobnie jak w przypadku obszarów o uszkodzonym sektorze.

Odczytuje obszar powolnego sektora według bloków, aż natrafi na blok z uszkodzonym sektorem. Następnie pomija pewną liczbę sektorów i tak dalej, aż znajdzie blok bez uszkodzonych sektorów. Następnie kontynuuje odczytywanie danych, aż natrafi na inny blok z uszkodzonym sektorem, a proces jest powtarzany, aż wszystkie obszary wolnych sektorów zostaną przetworzone.
Faza 1. Powolne przetwarzanie obszaru, wykrywanie przedniej krawędzi
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Po zakończeniu tego kroku R-Studio skutecznie odczyta dane ze wszystkich obszarów wolnych sektorów i wykryje przednie bloki lub krawędzie wszystkich obszarów uszkodzonych sektorów w obszarach wolnych sektorów.

Krok 4.. R-Studio znajduje tylne krawędzie obszarów uszkodzonych sektorów w obszarach powolnych sektorów. Odczytuje pominięty obszar od końca, pracując wstecz, aż natrafi na blok z uszkodzonym sektorem. Następnie R-Studio przeskakuje do innego obszaru uszkodzonego sektora i proces trwa, dopóki wszystkie obszary uszkodzonych sektorów nie zostaną przetworzone.
Faza 1. Powolne przetwarzanie obszaru, wykrywanie tylnej krawędzi
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Po zakończeniu tego kroku R-Studio odczytało nowe dane z wolnych obszarów i wykryło przednie i tylne bloki lub krawędzie wszystkich obszarów uszkodzonych sektorów w obszarach powolnych sektorów.

Krok 5. R-Studio próbuje odczytać wszystkie bloki pominiętych sektorów. Odbywa się to bez pomijania uszkodzonych bloków sektorów i sprawdzania szybkości odczytu względem minimalnej szybkości we/wy.

Po zakończeniu fazy 1 R-Studio odczytało większość czytelnych danych i wykryło przednie oraz tylne krawędzie wszystkich obszarów uszkodzonych sektorów.

W nadchodzących fazach R-Studio próbuje odczytać resztę danych i robi to sektor po sektorze, a nie według bloków sektorów.

FAZA 2. Przycinanie.
W tej fazie R-Studio wykrywa przednie i tylne obszary uszkodzonych sektorów. Odczytuje przedni blok obszaru uszkodzonego sektora po sektorze, aż natrafi na uszkodzony sektor. Następnie odczytuje tylny blok obszaru uszkodzonego sektora i pracuje wstecz, aż natrafi na uszkodzony sektor.
Faza 2. Przycinanie
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Po zakończeniu tej fazy R-Studio odczytało nowe dane z obszarów uszkodzonych sektorów i wykryło sektory przednie i tylne wszystkich obszarów uszkodzonych sektorów.

FAZA 3. Scrapowanie.
W tej fazie R-Studio próbuje odczytać dane z obszarów uszkodzonych sektorów, sektor po sektorze. W tych obszarach mogą istnieć sektory dobre lub uszkodzone.
Faza 3. Scrapowanie.
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Po zakończeniu tej fazy R-Studio odczyta wszystkie czytelne dane z całego dysku.

FAZA 4. Ponowna próba (opcjonalnie).
R-Studio próbuje odczytać dane z uszkodzonych sektorów próbując kilka razy w tej fazie.

Możesz kontrolować parametry obrazowania multi-pass w zakładce przetwarzania uszkodzonego sektora w oknie dialogowym tworzenia obrazu.
Zakładka przetwarzania uszkodzonego sektora
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Nazwa pliku obrazu Określa nazwę i ścieżkę do pliku obrazu
Rodzaj obrazu: Skompresowany obraz (kompatybilny z R-Drive Image): Jeśli ta opcja jest zaznaczona, R-Studio utworzy plik obrazu, który można skompresować i podzielić na kilka części oraz zabezpieczyć hasłem. Ten plik obrazu jest w pełni zgodny z obrazami utworzonymi przez R-Drive Image, lecz niekompatybilny z poprzednimi wersjami R-Studio.
Obraz bajt po bajcie: Jeśli ta opcja jest zaznaczona, R-Studio utworzy prostą, dokładną kopię obiektu.
Obraz VMDK (Dysk Maszyny Wirtualnej VMware): Jeśli ta opcja jest zaznaczona, R-Studio utworzy obraz dysku wirtualnego VMware.
Plik mapy sektora dysku Plik z mapą sektorów obiektu na obraz. Opcjonalny dla typu obrazu RDI, obowiązkowy dla typów obrazu bajt po bajcie i VMDK.
Włącz tworzenie obrazów multi-pass Włącza i wyłącza obrazowanie multi-pass.
Jeśli to możliwe, wykonaj odczyt w odwrotnej kolejności Przełącza kierunek wszystkich faz/kroków na odwrotny.
Minimalny rozmiar pominięcia Minimalny rozmiar obszaru dysku do pominięcia w przypadku napotkania uszkodzonego sektora.
Liczba ponownych prób (Faza ponawiania) Liczba prób odczytu w fazie ponawiania.
Wyłącz fazy obrazowania Etapy obrazowania multi-pass, które można pominąć.

R-Studio pokazuje postęp obrazowania multi-pass i statystyki obrazowania multi-pass podczas całego procesu.
Postęp obrazowania multi-pass
Kliknij obraz, aby go powiększyć

Wnioski:
Obrazowanie multi-pass to bardzo potężne narzędzie do tworzenia obrazów uszkodzonych dysków twardych. Oprócz wyodrębniania większej ilości nieuszkodzonych danych z dysku, minimalizuje również zużycie dysku, co znacznie zmniejsza ryzyko całkowitej awarii dysku podczas procesu jego obrazowania. R-Studio działa w najbardziej zaawansowany sposób, zapewniając bardzo wygodną regulację dla wszystkich niezbędnych parametrów obrazowania.

Informacje zwrotne dotyczące odzyskiwania danych
362 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
Hi!

I used some software for data recovery on MAC, but THIS IS only one, that help me!!!

THX :)

bye
Tom from Hungary
I want to upgrade it to the technician tool.
This tool is amazing. I was able to recover 5 years` worth of lost photos by imaging 4 disks from a corrupted RAID 10 array.

It did a byte copy of the disks and then replicated the array layout and I could see the files instantly. I`d recommend it to anyone, especially at these license fees. You`ll struggle to get better for the price.
After several attempts, using various softwaretools, I wasn`t able to recover any files from my encrypted drive.
I almost had to come to terms with the darkest of dark scenarios, losing it all to oblivion and no one to blame but myself.
Then I came across the demo version of R-studio and decided to giving it a final try.
YES-yes-yes... Utterly wonderfully fabulously FANTASTIC R-Studio!
The most important files were in good condition so (the paid version of) R-Studio could recover these right away.
Unfortunately ...
I accidentally deleted several gigs worth of data from an external drive - no restore point. I tried other recovery software, but what was `recovered` was mostly junk files in randomized order. Considering the cost of professional data recovery, and given the online reviews, I decided to purchase R-Studio.

Wow. Everything - like, EVERYTHING I had ever moved to the Trash from that drive - was recovered, folder and subfolder structure intact.

I am grateful and beyond impressed at this program`s price point ...