Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Technologia Odzyskiwania Danych IntelligentScan

IntelligentScan to wyjątkowa technologia odzyskiwania danych, która umożliwia naszemu oprogramowaniu (R-Studio, R-Undelete oraz innym) odzyskiwanie plików nawet wtedy, gdy struktura plików na dysku jest poważnie uszkodzona lub dysk został sformatowany, nawet do innego systemu plików.

Kiedy nasze oprogramowanie do odzyskiwania danych skanuje dysk, bezpośrednio odczytuje z niego dane, analizuje uzyskane informacje, a następnie próbuje określić rodzaj rekordu, do którego dane należą. Rozpoznawane są następujące rodzaje rekordów:

  • Rekordy MBR/GPT (wszystkie programy)
  • Sektor rozruchowy NTFS, folder i rekordy MFT (R-Studio oraz R-Undelete)
  • Rekordy sektorów rozruchowych, folderów i plików FAT/exFAT (R-Studio oraz R-Undelete)
  • Rekordy sektora rozruchowego ReFS i bloki ReFS Meta (R-Studio oraz R-Undelete)
  • Nagłówki woluminów HFS/HFS+ oraz węzły HFS/HFS+ BTree+ (R-Studio)
  • Super bloki APFS, bloki woluminów APFS i węzły APFS (R-Studio)
  • Rekordy super bloków Ext2/Ext3/Ext4 FS (R-Studio oraz R-Linux)
  • Rekordy super bloków UFS/FFS (R-Studio)
  • Określone sygnatury plików Znanych Typów Plików do wycinania plików surowych (wszystkie programy)

Wszystkie te rodzaje rekordów mają inną, lecz znaną strukturę danych. Znane są również prawidłowe wartości pól rekordów i relacje między nimi dla każdego rodzaju rekordu. Korzystając z tych informacji, nasze oprogramowanie do odzyskiwania danych określa rodzaj rekordu dla każdego fragmentu danych. Jeżeli typu rekordu nie da się jednoznacznie określić, nasz program przypisuje danym najbardziej prawdopodobny rodzaj rekordu. Do tego samego fragmentu danych można przypisać kilka typów rekordów z określonym prawdopodobieństwem dla każdego przypisu. Rekordy te służą do wygenerowania listy możliwych plików.

Nasze oprogramowanie następnie analizuje relacje między elementami na każdej liście oraz między różnymi listami i generuje listę znalezionych partycji oraz ich parametrów, takich jak punkt początkowy partycji i prawdopodobny rozmiar, rodzaj systemu plików, rozmiar klastra oraz prawdopodobieństwo istnienia.

Listy takich plików i partycji służą do rekonstrukcji systemów plików oraz samych plików na znalezionych partycjach. Jeden plik można przypisać do kilku różnych partycji.

Po zakończeniu skanowania nasze oprogramowanie pokazuje znalezione partycje. R-Studio oraz R-Linux pozwalają użytkownikowi na ręczne skorygowanie parametrów znalezionych partycji, jeśli dostępne są dodatkowe informacje o ich strukturze na dysku.

Nasze oprogramowanie wykorzystuje technologię IntelligentScan do odzyskiwania plików nie tylko z nowych i istniejących partycji, lecz także z partycji, które mogły zostać usunięte lub ponownie sformatowane. Dla przykładu, gdy nasze oprogramowanie analizuje dysk z partycją NTFS przeformatowaną na partycję FAT, pokaże dwie partycje w tym samym miejscu na dysku, jedną z systemem plików FAT, a drugą z NTFS. Następnie znalezione pliki z dowolnej partycji mogą zostać odzyskane.

Informacje zwrotne dotyczące odzyskiwania danych
362 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
Hi!

I used some software for data recovery on MAC, but THIS IS only one, that help me!!!

THX :)

bye
Tom from Hungary
I want to upgrade it to the technician tool.
This tool is amazing. I was able to recover 5 years` worth of lost photos by imaging 4 disks from a corrupted RAID 10 array.

It did a byte copy of the disks and then replicated the array layout and I could see the files instantly. I`d recommend it to anyone, especially at these license fees. You`ll struggle to get better for the price.
After several attempts, using various softwaretools, I wasn`t able to recover any files from my encrypted drive.
I almost had to come to terms with the darkest of dark scenarios, losing it all to oblivion and no one to blame but myself.
Then I came across the demo version of R-studio and decided to giving it a final try.
YES-yes-yes... Utterly wonderfully fabulously FANTASTIC R-Studio!
The most important files were in good condition so (the paid version of) R-Studio could recover these right away.
Unfortunately ...
I accidentally deleted several gigs worth of data from an external drive - no restore point. I tried other recovery software, but what was `recovered` was mostly junk files in randomized order. Considering the cost of professional data recovery, and given the online reviews, I decided to purchase R-Studio.

Wow. Everything - like, EVERYTHING I had ever moved to the Trash from that drive - was recovered, folder and subfolder structure intact.

I am grateful and beyond impressed at this program`s price point ...