Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • Automatyczne Wykrywanie Parametrów RAID

R-Studio umożliwi Ci odzyskanie danych z uszkodzonej macierzy RAID poprzez utworzenie wirtualnej macierzy RAID. Po zamontowaniu wirtualnej macierzy RAID R-Studio może odzyskać dane z woluminu przy użyciu tej samej wydajnej technologii odzyskiwania danych, jaka jest używana na innych dyskach i woluminach. Całe wyzwanie polega jednak na zbudowaniu prawidłowej wirtualnej macierzy RAID z dysków składowych. Mimo iż możesz mieć odpowiednie dyski (dyski fizyczne lub obrazy) dla macierzy RAID, możesz od razu nie znać parametrów odzyskiwanego woluminu RAID.

Wybór prawidłowych parametrów RAID ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego zamontowania wirtualnego RAID, a przy tym jest niezbędne do pomyślnego odzyskania danych RAID. Często parametry RAID mogą być niejednoznaczne lub zupełnie nieznane. Istnieje kilka metod ręcznego znajdowania parametrów RAID (patrz artykuł "Znajdowanie Parametrów RAID"), lecz ręczne wykrywanie parametrów RAID wymaga dobrego zrozumienia technologii RAID, funkcji systemu plików i innych koncepcji technicznych. Sprawia to, że znalezienie parametrów RAID jest bardzo trudne, nawet dla profesjonalnych użytkowników R-Studio.

Aby pomóc w wykonaniu tego zadania, R-Studio wprowadziło własną unikalną technologię automatycznego wykrywania parametrów RAID. Korzystając z niej, R-Studio może wykryć parametry RAID dla dowolnego systemu plików na woluminie RAID, nawet jeśli parametry RAID są całkowicie nieznane użytkownikowi. Korzystanie z tej technologii nie wymaga wiedzy technicznej na temat woluminów RAID, ale zrozumienie kilku kluczowych zasad oprogramowania dotyczących wykrywania parametrów RAID przez R-Studio znacznie zwiększy Twoje szanse na pomyślne odzyskanie danych RAID.

W tym artykule omówimy kilka ogólnych uwag dotyczących automatycznego wykrywania RAID w R-Studio. Następnie zilustrujemy te uwagi, przechodząc przez przykładową operację. Na koniec omówimy kilka dodatkowych kroków, które możesz wykonać, aby określić konfiguracje RAID dla złożonych scenariuszy odzyskiwania danych.

Uwagi Ogólne
Niezależnie od scenariusza odzyskiwania danych, przed próbą automatycznego wykrycia parametrów RAID należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych rzeczy.

  • Wszystkie dyski RAID lub ich obrazy muszą być zawarte w układzie RAID. Jeśli brakuje choćby jednego dysku, nie można przeprowadzić wykrywania parametrów RAID. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy dysk jest zastępowany obiektem "brakującego dysku". Jedynym wyjątkiem jest dysk zapasowy bez danych RAID. Dyski zapasowe można wykluczyć z układu RAID bez wpływu na szanse na pomyślne wykrycie parametru RAID.
  • Dołączanie dysków zapasowych do wirtualnego układu RAID jest opcjonalne. Jak wspomniano powyżej, podczas tworzenia wirtualnej macierzy RAID dyski zapasowe nie są wymagane do wykrywania parametrów RAID. Uwzględnienie ich nie zwiększy ani nie zmniejszy wskaźnika sukcesu, ale wpłynie na czas wymagany do przetworzenia macierzy RAID. Jeśli masz pewność, że dysk jest dyskiem zapasowym bez żadnych danych RAID, możesz bezpiecznie wykluczyć go z wirtualnej macierzy RAID. Jeśli nie masz pewności, uwzględnij wszystkie dyski i spodziewaj się dłuższego czasu przetwarzania.
  • Wykrywanie parametrów RAID może być bardzo długim procesem, szczególnie w przypadku dużych macierzy RAID. Wymagana będzie pewna cierpliwość. R-Studio pokazuje postęp wykrywania parametrów RAID, aby podać szacowany czas do zakończenia.
  • Wykrywanie parametrów RAID nie zawsze może się udać. Sukces zależy od wielu czynników. Najważniejszymi czynnikami są typy danych przechowywane w macierzy RAID i zakres uszkodzenia woluminu. Wpływ ma również kompresja danych: Im mniej danych jest skompresowanych, tym większe są szanse, że parametry RAID zostaną poprawnie wykryte. Dla przykładu, parametry macierzy RAID z dokumentami Microsoft Office lub OpenOffice, nieskompresowane obrazy (*.bmp), bazy danych, itp. mają większe szanse na pomyślne wykrycie niż macierze RAID ze skompresowanymi obrazami (*.jpg, *.TIFF, *.png) czy filmami. Ponadto pozostałe dane z poprzednich macierzy RAID pozostające na dyskach RAID mogą poważnie obniżyć wydajność wykrywania parametrów RAID.

W razie potrzeby operację wykrywania parametrów RAID można powtórzyć kilka razy.

Podstawowe Automatyczne Wykrywanie Parametrów RAID
Przykład ten ilustruje automatyczne wykrywanie parametrów RAID w prostym przypadku. W przypadku takiego scenariusza proces jest łatwy i prosty.

Kroki te zakładają podstawową znajomość funkcjonalności R-Studio. Więcej informacji lub wskazówek znajdziesz w sekcji pomocy online R-Studio: Znajdowanie Parametrów RAID.

1. Utwórz wirtualny obiekt RAID i dodaj do niego jego obiekty. Zignoruj kolejność dysków, typ macierzy RAID, rozmiar bloku, itp. Następnie kliknij przycisk Automatyczne Wykrywanie.
Komponenty RAID
Rys.1. Komponenty RAID
Kliknij obrazek, aby go powiększyć

2. R-Studio rozpocznie proces automatycznego wykrywania, pokazując jego postęp. Po zakończeniu wyświetlone zostanie okno dialogowe Wykrywanie Parametrów RAID - Zakończone.
Wykryte układy RAID
Rys.2. Wykryte układy RAID
Kliknij obrazek, aby go powiększyć

R-Studio automatycznie wybierze najlepszy znaleziony wariant.

Należy pamiętać, że w niektórych nietypowych przypadkach może wystąpić różnica między początkowym a końcowym wykrytym przesunięciem. Jest to normalna sytuacja i nie wpływa na wykrywanie parametrów RAID.
Różnica między początkowym i końcowym wykrytym przesunięciem
Rys.3. Różnica między początkowym i końcowym wykrytym przesunięciem
Kliknij obrazek, aby go powiększyć

3. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie dialogowym Wykrywanie Parametrów RAID - Zakończone, a wybrany układ RAID zostanie zastosowany do wirtualnej macierzy RAID.
Zrekonstruowany układ RAID
Rys.4. Zrekonstruowany układ RAID
Kliknij obrazek, aby go powiększyć

4. Podejrzyj pliki w celu sprawdzenia, czy wykryto prawidłowe parametry. Jeśli w macierzy RAID zostanie wykryty prawidłowy system plików, R-Studio go pokaże. Aby sprawdzić, czy wykryto prawidłowe parametry RAID, możesz otworzyć wolumin i wyświetlić podgląd niektórych plików.
Podgląd pliku na poprawnie zrekonstruowanej macierzy RAID
Rys.5. Podgląd pliku na poprawnie zrekonstruowanej macierzy RAID
Kliknij obrazek, aby go powiększyć

Następne Kroki: Co zrobić, jeśli R-Studio nie może wykryć parametrów RAID przy pierwszej próbie
Istnieje wiele powodów, dla których R-Studio może nie wykryć poprawnie parametrów RAID przy pierwszej próbie. W niektórych przypadkach dane mogą być zbyt mocno uszkodzone, aby możliwe było automatyczne wykrywanie parametrów RAID. Ale jeśli dane są mniej lub bardziej nienaruszone, istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc R-Studio wykryć prawidłowe parametry.

Skanowanie RAID
Skanowanie Wirtualnego Bloku RAID może pomóc, gdy R-Studio wykryje pozornie poprawne parametry RAID, ale nie może znaleźć prawidłowego systemu plików w wykrytym RAID. Jest to szczególnie przydatne, gdy przestrzeń na komponentach RAID przed przesunięciem jest wypełniona zerami. W takim przypadku R-Studio może nieprawidłowo wykryć przesunięcie za pierwszym razem.
Nieprawidłowo znalezione przesunięcie dla macierzy RAID
Rys.6. Nieprawidłowo znalezione przesunięcie dla macierzy RAID
Kliknij obrazek, aby go powiększyć

W takim przypadku R-Studio może nie znaleźć prawidłowego systemu plików w macierzy RAID. Wolumin Wirtualnego Bloku RAID pojawi się w panelu Dyski, ale pod nim nie będzie wykrytych systemów plików.
Brak wykrytych systemów plików
Rys.7. Brak wykrytych systemów plików
Kliknij obrazek, aby go powiększyć

W takim przypadku system plików można znaleźć, skanując macierz RAID. Wybierz element Wirtualnego Bloku RAID i kliknij Skanuj. Wykryte systemy plików zostaną wyświetlone pod dyskiem Wirtualnego Bloku RAID.
Wykryto system plików po skanowaniu RAID
Rys.8. Wykryto system plików po skanowaniu RAID
Kliknij obrazek, aby go powiększyć

Zmień Parametry Wykrywania RAID
Domyślne parametry wykrywania RAID są kalibrowane, aby zapewnić najbardziej wiarygodne wyniki dla jak najszerszego zakresu przypadków. Istnieją dwa zaawansowane parametry, które można dostosować w razie potrzeby: "Wydajność wyszukiwania przesunięcia" oraz "Wydajność wyszukiwania układu RAID". Dostosowanie tych wartości obniża próg dla znalezionych przesunięć lub znalezionych układów RAID, które są wyświetlane w wynikach. Domyślnie wyświetlane są tylko wyniki, które najprawdopodobniej będą poprawnymi parametrami. Jednak w przypadku bardziej złożonych układów RAID (na przykład RAID 6) parametry domyślne mogą odfiltrować prawidłowe przesunięcia lub układy RAID. Możesz rozwinąć wyświetlane wyniki, zmniejszając parametry "Wydajność wyszukiwania z przesunięciem" i "Wydajność wyszukiwania układu RAID", przesuwając suwak w kierunku ustawienia "szybko".

Na poniższym rysunku zastosowano ustawienia domyślne i nie wykryto żadnych przesunięć.
Nie wykryto przesunięć przy domyślnych parametrach wykrywania
Rys.9. Nie wykryto przesunięć przy domyślnych parametrach wykrywania
Kliknij obrazek, aby go powiększyć

Po zmniejszeniu parametru "Wydajność wyszukiwania przesunięcia" w okienku Opcje Zaawansowane i ponownym wykryciu, znaleziono prawidłowe przesunięcie.
Prawidłowe przesunięcie jest wykrywane po zmniejszeniu parametru "Wydajność wyszukiwania przesunięcia"
Rys.10. Prawidłowe przesunięcie jest wykrywane po zmniejszeniu parametru "Wydajność wyszukiwania przesunięcia"
Kliknij obrazek, aby go powiększyć

Podobnie parametr "Wydajność wyszukiwania układów RAID" można zmniejszyć, aby znaleźć więcej układów RAID.

Zwróć uwagę, że najpierw należy wypróbować ustawień domyślnych. W przypadku mniej złożonych układów RAID zmniejszenie któregokolwiek z tych ustawień spowoduje wyświetlenie zbyt wielu wyników, przez co określenie prawidłowego układu będzie bardziej czasochłonne.

Wybierz ręcznie inne przesunięcie i układ RAID
Może być to pomocne, gdy dane RAID są uszkodzone do tego stopnia, że żaden z powyższych kroków nie przyniesie pomyślnych wyników.

Rozpoczynając od przesunięcia z największą liczbą trafień, ręcznie wybierz przesunięcie i powtórz detekcję. Następnie ręcznie wybierz układ RAID o największym prawdopodobieństwie. Kontynuuj ten proces eliminacji, aż zostaną znalezione prawidłowe parametry RAID.

Wniosek
Odzyskiwanie danych z uszkodzonej macierzy RAID to spore wyzwanie. Wykrycie prawidłowych parametrów RAID jest kluczem do pomyślnego odzyskiwania. Najlepszy scenariusz to taki, w którym poprzednia konfiguracja RAID była przechowywana lub zapisana przed awarią. Poza tym korzystanie z wbudowanej w R-Studio technologii automatycznego wykrywania parametrów RAID jest kolejnym najlepszym sposobem działania. Automatyczne wykrywanie parametrów RAID w R-Studio w prostych przypadkach działa z bardzo wysoką niezawodnością, a w bardziej złożonych sytuacjach może być używane jako potężne narzędzie do określania prawidłowego przesunięcia RAID i układu RAID.

Informacje zwrotne dotyczące odzyskiwania danych
370 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
I really love your R-Studio product, I am doing Data Recovery as a professional, I used RS since the early versions and I loved the product, as far as I can tell, R-Studio, especially the Tech Version (but including the standard) is one of the best and excellent tools for a pro to have in the arsenal of tools in a pro DR lab, especially combining with the specialized Data Recovery hardware providers like DeepSpar, and PC3000, the rest of `wannabees` out there are waste of time, strongly recommend
I lost more than 200K files from my NAS due to a mistake. I tried 3 different recovery solutions over the 4 TB raid disks, and all of them performed ok but to be honest none of them were able to Raw recover the files and rename them with meaningful names out of the Metadata like R-TT did, then I was able to sort again my files and pictures and kind of restore all of them.

R-TT may not be the easiest or most user-friendly solution, but the algorithm used for the renaming saved me THOUSAND of hours of opening ...
Just recovered my old ext4 partition with R-Studio after trying testdisk and R-Linux without success. That partition was overwritten by another ext4 partition and I was losing my hope until I tried R-Studio demo. It detected all my files and directories again!

Bought it and 100% recommend it for anyone with a similar issue.
Genuinely tried every free program available without luck of recovering a deleted file from months ago. Thinking my file was deleted forever and lose all hope I came across this website as a recommendation.

I was reluctant as it seemed pricey compared to other programs, but damn worth every penny. It managed to even find files I thought were wiped from existence.

Kudos to r-tools, thank you!
Why make incremental backups, when there is R-Studio?

I`m an IT professional who has worked from home for over a decade. Early on in my career, I configured an HP ProLiant Server (Raid 1+0) as a workstation that I would remote into from my laptop. As technology evolved, I began to use it only for email and as a config file repository.

A short while ago, one of the drives degraded, but the HP ProLiant Server (Raid 1+0) still functioned fine on the remaining drive. I was complacent and didn`t replace the ...