Wij zijn toegewijd aan het leveren van snelle, efficiënte en betaalbare software oplossingen die nieuwe standaarden zetten in de software ontwikkeling industrie.
  • Multi-pass imaging in R-Studio

R-Studio Technician-versies kunnen drie soorten objectkopieën uitvoeren:

  • Lineaire imaging (van het begin tot het einde van de schijf)
  • Runtime imaging (drive imaging parallel met andere drive-bewerkingen)
  • Multi-pass imaging (het uitvoeren van drive-imaging via meerdere passages)

Hun vergelijkingstabel kan worden bekeken in ons artikel, Linear Imaging vs Runtime Imaging vs Multi-pass imaging.

Conventionele schijfkopieprogramma's lezen een schijf sequentieel van het begin tot het einde door sectorblokken, of groepen opeenvolgende schijfsectoren, die in één keer worden gelezen. Wanneer ze gebieden tegenkomen met slechte of langzame sectoren, proberen ze deze toch volledig te lezen. Dat kan leiden tot een volledig verlies van gegevens uit dergelijke blokken, of ertoe leiden dat het programma overschakelt naar het lezen van afzonderlijke sectoren - waardoor de leessnelheid aanzienlijk wordt verminderd. Bovendien kan het programma uiteindelijk vast komen te zitten in gebieden terwijl het die slechte sectoren keer op keer leest, hoewel zo'n intensief lezen van slechte sectoren het schijfoppervlak, de koppen en andere aandrijfmechanismen ernstig kan beschadigen. Als gevolg hiervan kan de schijf het begeven voordat het programma begint met het lezen van gegevens van de goede delen van de schijf.

In plaats daarvan probeert een programma dat gebruikmaakt van multi-pass imaging eerst gegevens te extraheren uit de goede delen van de drive, waardoor de slechte en langzame delen uiteindelijk voor later overblijven. Kort daarna, als het gaat om een ​​slecht of langzaam sectorblok, laat het het vallen en springt naar een ander gebied totdat het een blok vindt zonder slechte of langzame sectoren. Het gaat dan door met het lezen van gegevens totdat het een ander slecht of langzaam blok tegenkomt, waar het proces zich herhaalt. Wanneer de goede gebieden zijn gelezen, begint het programma met het lezen van gegevens van langzame en slechte sectoren. Deze aanpak maximaliseert de hoeveelheid gegevens die kan worden hersteld van een defecte schijf.

R-Studio kan multi-pass imaging uitvoeren in de Technician- en T80+-versies. Bovendien kan multi-pass imaging worden gebruikt in combinatie met speciale hardware voor gegevensherstel, zoals DeepSpar USB Stabilizer, wat de kansen op succesvol gegevensherstel aanzienlijk vergroot, zelfs van schijven met een zeer slechte hardwareconditie.

De multi-pass imaging die in R-Studio is geïmplementeerd, bestaat uit vier fasen:

FASE 1. Goede gegevens van de schijf kopiëren.
R-Studio leest in deze fase de gegevens van de schijf per sectorblok. De fase wordt in verschillende stappen uitgevoerd.

Stap 1. R-Studio leest gegevens van de schijf totdat deze een blok tegenkomt met ten minste één beschadigde sector. Vervolgens slaat het een bepaald aantal sectoren over en probeert het gegevens op de nieuwe positie te lezen. Als het een ander blok met een slechte sector tegenkomt, verhoogt het het aantal over te slaan sectoren en herhaalt het het proces totdat het een blok vindt zonder slechte sectoren. Vervolgens gaat R-Studio door met het lezen van de gegevens totdat het een ander blok met een slechte sector tegenkomt.
Fase 1. Ontdekken van de voorste randen
Klik op de afbeelding om te vergroten

R-Studio verwerkt langzame sectoren op dezelfde manier.

Wanneer deze stap is voltooid, heeft R-Studio gegevens uit de meeste goede gebieden gelezen en de voorste blokken (randen) van slechte en langzame sectorgebieden gevonden.

Stap 2. R-Studio vindt de achterranden van gebieden met slechte sectoren. Het leest het overgeslagen gebied vanaf de achterkant en werkt achteruit totdat het een blok met een slechte sector tegenkomt. Vervolgens springt R-Studio naar een ander gebied met een slechte sector en wordt het proces herhaald totdat alle gebieden met een slechte sector zijn verwerkt.
Fase 1. Ontdekken van de achterste randen
Klik op de afbeelding om te vergroten

Wanneer deze stap is voltooid, heeft R-Studio gegevens uit enkele goede gebieden gelezen en de voor- en achterblokken (of randen) van alle slechte sectorgebieden gedetecteerd.

In de volgende twee stappen verwerkt R-Studio trage sectorgebieden zonder de leessnelheid te vergelijken met de minimale I/O-snelheid.

Stap 3. R-Studio leest gegevens uit trage sectorgebieden. Het doet dit op dezelfde manier als het proces voor gebieden met een slechte sector.

Het leest een langzaam sectorgebied door blokken totdat het een blok met een slechte sector tegenkomt. Dan slaat het een bepaald aantal sectoren over, enzovoort, totdat het een blok vindt zonder slechte sectoren. Het gaat dan door met het lezen van gegevens totdat het een ander blok met een slechte sector tegenkomt, en het proces wordt herhaald totdat alle langzame sectorgebieden zijn verwerkt.
Fase 1. Trage gebiedsverwerking,  ontdekken van de voorste randen
Klik op de afbeelding om te vergroten

Zodra deze stap is voltooid, heeft R-Studio effectief gegevens gelezen van alle gebieden met een langzame sector en de voorblokken of randen gedetecteerd van alle gebieden met een slechte sector in gebieden met een langzame sector.

Stap 4.. R-Studio vindt de achterranden van gebieden met een slechte sector in gebieden met een langzame sector. Het leest het overgeslagen gebied vanaf het einde en werkt achteruit totdat het een blok met een slechte sector tegenkomt. Vervolgens springt R-Studio naar een ander gebied met een slechte sector en het proces gaat door totdat alle gebieden met een slechte sector zijn verwerkt.
Fase 1. Trage gebiedsverwerking, ontdekken van de achterste randen
Klik op de afbeelding om te vergroten

Zodra deze stap is voltooid, heeft R-Studio enkele nieuwe gegevens uit langzame gebieden gelezen en de voor- en achterblokken of randen gedetecteerd van alle slechte sectorgebieden in langzame sectorgebieden.

Stap 5.. R-Studio probeert alle overgeslagen sectorblokken te lezen. Dit wordt gedaan zonder slechte sectorblokken over te slaan en de leessnelheid te vergelijken met de minimale I/O-snelheid.

Wanneer fase 1 is voltooid, heeft R-Studio de meeste leesbare gegevens gelezen en de voor- en achterranden van alle slechte sectorgebieden gedetecteerd.

In de komende fasen probeert R-Studio de rest van de gegevens te lezen en doet dat per sector in plaats van per sectorblok.

FASE 2. Trimmen.
R-Studio detecteert in deze fase de voorste en achterste sectoren van gebieden met een slechte sector. Het leest het voorblok van een gebied met een slechte sector per sector totdat het een slechte sector tegenkomt. Dan leest het het achterste blok van het gebied met de slechte sector en werkt achteruit totdat het een slechte sector tegenkomt.
Fase 2. Trimmen
Klik op de afbeelding om te vergroten

Wanneer deze fase is voltooid, heeft R-Studio enkele nieuwe gegevens gelezen van gebieden met een slechte sector en de voorste en achterste sectoren van alle gebieden met een slechte sector gedetecteerd.

FASE 3. Schrapen.
R-Studio probeert in deze fase sector voor sector gegevens uit slechte sectorgebieden uit te lezen. Er kunnen goede of slechte sectoren zijn in deze gebieden.
Fase 3. Schrapen
Klik op de afbeelding om te vergroten

Wanneer deze fase is voltooid, heeft R-Studio alle leesbare gegevens van de hele schijf uitgelezen.

FASE 4. Opnieuw proberen (optioneel).
R-Studio probeert in deze fase via verschillende pogingen gegevens uit slechte sectoren te lezen.

Je kunt de parameters van multi-pass-imaging regelen op het tabblad Verwerking van slechte sector van het dialoogvenster Kopie maken.
Tabblad voor verwerking van slechte sectoren
Klik op de afbeelding om te vergroten

Kopie bestandsnaam Specificeert de naam en het pad voor het kopiebestand
Kopie type: Gecomprimeerde kopie (R-Drive Image compatibel): als deze optie is geselecteerd, maakt R-Studio een kopiebestand dat kan worden gecomprimeerd, in verschillende delen kan worden opgesplitst en met een wachtwoord kan worden beveiligd. Dit kopiebestand is volledig compatibel met de kopieën die zijn gemaakt door R-Drive Image, maar is niet compatibel met eerdere versies van R-Studio.
Byte-by- byte-image: als deze optie is geselecteerd, maakt R-Studio een eenvoudige exacte kopie van het object.
VMDK-image (VMware Virtual Machine Disk): als deze optie is geselecteerd, maakt R-Studio een kopie van het Virtueel schijftype VMware.
Bestand met schijfsectoren Een bestand met de sectorkaart van het kopiëren object. Optioneel voor het RDI-kopietype, verplicht voor de byte-by-byte- en VMDK-kopietypen.
Maken van multi-pass kopieën inschakelen Schakelt multi-pass kopie in en uit.
Voer het lezen indien mogelijk in omgekeerde volgorde uit Schakelt de richting van alle fasen/stappen om naar omgekeerd.
Minimale overslaan grootte Minimale grootte van het schijfgebied dat moet worden overgeslagen wanneer een beschadigde sector wordt aangetroffen.
Aantal pogingen (Opnieuw Proberen fase) Het aantal leespogingen in de fase Opnieuw Proberen.
Kopiefasen uitschakelen Multi-imaging fasen die kunnen worden overgeslagen.

R-Studio toont de voortgang van multi-pass imaging en de statistieken van multi-pass imaging tijdens het proces.
Voortgang van multi-pass imaging
Klik op de afbeelding om te vergroten

Conclusies:
Multi-pass imaging is een zeer krachtig hulpmiddel voor het maken van kopieën van defecte harde schijven. Naast het extraheren van meer goede gegevens uit de schijf, minimaliseert het ook slijtage van schijfhardware - waardoor de kans dat de schijf volledig uitvalt tijdens het kopieproces aanzienlijk wordt verminderd. R-Studio implementeert op de meest geavanceerde manier en biedt uiteindelijk een zeer flexibele aanpassing voor alle noodzakelijke kopieparameters.

Feedback over gegevensherstel
362 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
Hi!

I used some software for data recovery on MAC, but THIS IS only one, that help me!!!

THX :)

bye
Tom from Hungary
I want to upgrade it to the technician tool.
This tool is amazing. I was able to recover 5 years` worth of lost photos by imaging 4 disks from a corrupted RAID 10 array.

It did a byte copy of the disks and then replicated the array layout and I could see the files instantly. I`d recommend it to anyone, especially at these license fees. You`ll struggle to get better for the price.
After several attempts, using various softwaretools, I wasn`t able to recover any files from my encrypted drive.
I almost had to come to terms with the darkest of dark scenarios, losing it all to oblivion and no one to blame but myself.
Then I came across the demo version of R-studio and decided to giving it a final try.
YES-yes-yes... Utterly wonderfully fabulously FANTASTIC R-Studio!
The most important files were in good condition so (the paid version of) R-Studio could recover these right away.
Unfortunately ...
I accidentally deleted several gigs worth of data from an external drive - no restore point. I tried other recovery software, but what was `recovered` was mostly junk files in randomized order. Considering the cost of professional data recovery, and given the online reviews, I decided to purchase R-Studio.

Wow. Everything - like, EVERYTHING I had ever moved to the Trash from that drive - was recovered, folder and subfolder structure intact.

I am grateful and beyond impressed at this program`s price point ...