Zależy nam na dostarczaniu szybkich, wydajnych i przystępnych cenowo rozwiązań programowych, które wyznaczają nowe standardy w branży tworzenia oprogramowania.
  • R-Studio
  • Pobierz R-Studio

Uruchomienie R-STUDIO w trybie demo pozwala ocenić, w jaki sposób narzędzie odzyskuje utracone pliki. Jedynym ograniczeniem jest to, że w trybie demo nie można odzyskać plików większych niż 256 KB.
Wszystkie wersje R-Studio (z wyjątkiem wersji technicznej*) są rejestrowane w trakcie działania i nie jest wymagana ich ponowna instalacja. W zależności od klucza rejestracyjnego oprogramowanie jest aktywowane do wersji lokalnej lub sieciowej. Gdy R-Studio uruchomione w trybie demo znajdzie zagubiony plik większy niż 256 KB, możesz dwukrotnie kliknąć plik, aby wyświetlić jego podgląd. Jeśli jesteś zadowolony z zawartości pliku, możesz kupić licencję R-Studio, zarejestrować oprogramowanie i od razu odzyskać plik.
Oprócz zgodności ze wszystkimi 32-bitowymi systemami Windows, R-Studio obsługuje też 64-bitowy Windows i pozwala na wykorzystanie całej pamięci fizycznej (RAM) zainstalowanej na takich komputerach, co znacznie zwiększa wydajność skanowania, szczególnie na dyskach o dużej pojemności.

* Pliki instalacyjne pakietu R-Studio Technician mogą być pobierane tylko przez licencjobiorcę oprogramowania.

Rozmiar Pobierania: 66.96 MB Data Wydania: Jul 15 2024 Wersja: 9.4 build 191340
Wymagania Systemowe
  • Platforma kompatybilna z Intelem z systemem Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000 Windows Server 2022/2019/2016/2012/2008/2003.
  • Co najmniej 256 MB pamięci RAM, mysz i wystarczająca ilość miejsca na dysku na odzyskane pliki, pliki obrazów, itp.
  • Do zainstalowania i uruchomienia narzędzi R-Studio wymagane są uprawnienia administratora.
  • Połączenie sieciowe do odzyskiwania danych przez sieć.
Narzędzia Serwisowe do Lokalnego Odzyskiwania Danych
Kreator Nośnika Rozruchowego R-Studio Emergency GUI dla użytkowników systemu Windows
RStudioEmg9.exe Rozmiar Pobierania: 202.9 MB Data Wydania: May 20 2024 Wersja: 9.4 build 794
R-Studio Emergency GUI Obraz ISO dla użytkowników komputerów Mac, UNIX, Linux i Win (oparte na Intelu)
RStudioEmg9.iso Rozmiar Pobierania: 131.84 MB Data Wydania: May 20 2024 Wersja: 9.4 build 794
Kreator Nośnika Rozruchowego R-Studio Emergency TUI dla użytkowników systemu Windows
RStudioEmgTUI9.exe Rozmiar Pobierania: 46.76 MB Data Wydania: May 20 2024 Wersja: 9.4 build 794
R-Studio Emergency TUI Obraz ISO dla użytkowników komputerów Mac, UNIX, Linux i Win (oparte na Intelu)
RStudioEmgTUI9.iso Rozmiar Pobierania: 43.18 MB Data Wydania: May 20 2024 Wersja: 9.4 build 794

R-Studio Emergency jest uruchamiany z nośnika wymiennego, gdy konieczne jest odzyskanie danych na komputerze, na którym system operacyjny nie może się uruchomić, ponieważ jego pliki systemowe są uszkodzone lub usunięte.
Istnieją dwie wersje R-Studio Emergency: R-Studio Emergency TUI (Tekstowy Interfejs Użytkownika) oraz R-Studio Emergency GUI (Graficzny Interfejs Użytkownika). *
R-Studio Emergency Startup Media Creator jest instalowany w systemie operacyjnym Windows i tworzy zestaw dyskietek startowych** R-Studio Emergency (TUI lub GUI), wymienny nośnik startowy*** lub obraz ISO startowej płyty CD/DVD (dostępny do bezpośredniego pobrania poniżej).
Przeczytaj stronę pomocy R-Studio Emergency: Tworzenie Dysków Startowych, aby uzyskać więcej szczegółów.
Obrazy ISO R-Studio Emergency służą do tworzenia ****startowego dysku CD R-Studio Emergency. Aby utworzyć startową płytę CD, należy użyć dowolnego narzędzia do nagrywania dysków, aby nagrać płytę CD z pobranego obrazu ISO. Możesz pobrać obrazy ISO R-Studio Emergency dla komputerów/serwerów z procesorami Intel, Windows, Linux i UNIX.

Więcej informacji na temat awaryjnego odzyskiwania plików dla komputerów z systemem Windows można znaleźć w naszym artykule Awaryjne Odzyskiwanie Plików Przy Użyciu R-Studio Emergency.

* Obie wersje mają tę samą funkcjonalność, ale R-Studio Emergency GUI nie można uruchomić na komputerze, jeśli jego karta graficzna nie jest obsługiwana przez narzędzie.
** Zestaw dyskietek obsługuje ograniczoną liczbę urządzeń pamięci masowej/sieciowych i nie jest zalecany jeśli można utworzyć startową płytę CD.
*** Można utworzyć i używać startowego nośnika USB lub napędu ZIP, jeśli BIOS komputera obsługuje uruchamianie właśnie z nich.
**** R-Studio Emergency jest zawarty w pakiecie R-Studio, ale jego klucz aktywacyjny jest generowany osobno i wymaga uzyskania kodu sprzętowego. Klucz aktywacyjny można uzyskać w Portalu Klienta w ciągu jednego roku od daty zakupu.

Narzędzia serwisowe do odzyskiwania sieci
R-Studio Agent
RStudioAgentEn9.exe Rozmiar Pobierania: 2.9 MB Data Wydania: Jul 15 2024 Wersja: 9.4 build 1684
Przenośny R-Studio Agent
RStudioAgentPortableEn9.exe Rozmiar Pobierania: 4.4 MB Data Wydania: Jul 15 2024 Wersja: 9.4 build 1684

R-Studio Agent jest instalowany na komputerach, na których pliki mają być odzyskiwane przez sieć. Może być zainstalowany zdalnie na komputerze z systemem WinNT/2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7/10/11 z komputera z systemem WinNT/2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7/10/11. W takim przypadku administrator musi mieć uprawnienia administracyjne na komputerze zdalnym.
R-Studio Agent obsługuje protokół TCP/IP i każdy protokół obsługiwany w sieci Microsoft Network.
Przenośny R-Studio Agent to plik wykonywalny R-Studio Agent, który można uruchomić na komputerze z systemem Windows z dowolnego urządzenia USB. Nie jest wymagana instalacja.

Kreator Nośnika Rozruchowego R-Studio Agent Emergency dla użytkowników systemu Windows
RStudioAgentEmg9.exe Rozmiar Pobierania: 14.9 MB Data Wydania: Jan 31 2022 Wersja: 9.0 build 1651
Obraz ISO R-Studio Agent Emergency dla użytkowników komputerów Mac, UNIX, Linux i Win (Intel)
RStudioAgentEmg9.iso Rozmiar Pobierania: 14.4 MB Data Wydania: Jan 31 2022 Wersja: 9.0 build 1651

R-Studio Agent Emergency jest uruchamiany z dyskietki lub dysku kompaktowego, gdy konieczne jest odzyskanie danych na zdalnym komputerze, na którym nie można uruchomić systemu operacyjnego, ponieważ jego pliki systemowe są uszkodzone lub usunięte. R-Studio Agent Emergency obsługuje protokół TCP/IP i automatyczną konfigurację sieci przy użyciu DHCP.
R-Studio Agent Emergency Kreator mediów startowych jest instalowany w systemie Windows i tworzy R-Studio Agent Emergency nośnik startowy* lub obraz ISO dla startowej płyty CD (dostępny do bezpośredniego pobrania poniżej).
Przeczytaj stronę pomocy R-Studio Agent Emergency: Tworzenie Dysków Startowych, aby uzyskać więcej szczegółów.
Obraz ISO R-Studio Agent Emergency służy do tworzenia R-Studio Agent Emergency startowej płyty CD/DVD. Aby utworzyć startową płytę CD, należy użyć dowolnego narzędzia do nagrywania dysków, aby nagrać płytę CD z pobranego obrazu ISO.
Możesz pobrać ISO R-Studio Agent Emergency dla komputerów Macintosh z procesorami Intel, oraz komputerów/serwerów z systemami Windows, Linux i UNIX.

Więcej informacji na temat awaryjnego odzyskiwania plików sieciowych można znaleźć w naszym artykule Awaryjne Odzyskiwanie Danych przez Sieć.

* Dyskietka obsługuje ograniczoną liczbę urządzeń magazynujących/sieciowych i nie jest zalecana, jeśli możesz utworzyć startową płytę CD. Startowy nośnik USB lub dysk ZIP można również utworzyć i używać, jeśli BIOS komputera obsługuje z nich uruchamianie.
** Pięć (5) R-Studio Agent/Agent Emergency kluczy rejestracyjnych znajduje się w pakiecie R-Studio Network.

Nigdy nie instaluj żadnej aplikacji, nie zapisuj pliku obrazu, nie zapisuj żadnych informacji ani nie odzyskuj usuniętych plików na tym samym dysku logicznym, na którym znajdują się usunięte pliki. Jeśli masz tylko jeden dysk twardy i jedną partycję logiczną, odwiedź sekcję Najczęściej Zadawane Pytania, aby znaleźć zalecenia od naszych techników.

Artykuły Dotyczące Odzyskiwania Danych
Artykuły dotyczące Prywatności na PC