Wij zijn toegewijd aan het leveren van snelle, efficiënte en betaalbare software oplossingen die nieuwe standaarden zetten in de software ontwikkeling industrie.
  • R-Studio: gegevensherstel vanaf een niet-functionele computer
inleiding

Soms vallen computers uit. Ze kunnen worden gerepareerd of vervangen, maar vaak is het belangrijkste probleem het terughalen van alle waardevolle bestanden die zijn opgeslagen. Dit artikel geeft je een gedetailleerde stapsgewijze handleiding over wat je moet doen om ze terug te krijgen van een niet-functionele computer met behulp van het gegevensherstelprogramma R-Studio.

Probleemidentificatie

Voor de eerste stap moeten we de oorzaak van het probleem identificeren. Is dit de hardware of software van een defecte computer (bijvoorbeeld een crash van het besturingssysteem)?

  • Symptomen dat de computer niet kan opstarten vanwege defecte software: de computer start op, de opstartprocedure begint, Windows begint te laden maar stopt dan, en de computer loopt vast of start opnieuw op. In dit geval kunnen de bestanden worden hersteld met R-Studio Emergency. Ons artikel Noodbestand herstel met R-Studio Emergency beschrijft deze procedure. In aanvulling op dat artikel, raden wij je aan om de S.M.A.R.T.-status van de schijf te controleren voordat je bestanden herstelt.
  • Symptomen dat de computer niet kan opstarten vanwege defecte hardware: de computer start niet op, je hoort ongebruikelijke piepjes tijdens het opstarten, de opstartprocedure wordt abrupt onderbroken, de computer waarschuwt voor defecte hardwarecomponenten, enz. In dit geval vereist bestandsherstel enige bewerkingen met computerhardware. Je moet de schijf uit de defecte computer verwijderen en aansluiten op een werkende.

Maar voordat we verder gaan, moet je rekening houden met twee dingen:

1. Je moet enige vaardigheid hebben in het werken met computerhardware.

2. Let op de garantiezegels. Als ze worden verwijderd, kan de garantie van de computer komen te vervallen.

Een werkende computer voorbereiden voor gegevensherstel

1. Download en installeer R-Studio. Je hoeft het programma niet meteen te kopen. Je kunt wachten tot je zeker weet dat je jouw bestanden kunt herstellen. Dan kun je R-Studio on-the-fly registreren.

2. Controleer of je voldoende schijfruimte hebt om herstelde bestanden op te slaan. R-Studio kan bestanden opslaan op elke lokale of netwerkschijf die zichtbaar is voor het besturingssysteem.

De schijf voorbereiden voor gegevensherstel

1. Open de computerbehuizing en verwijder de schijf. Het is vrij eenvoudig voor een desktop-pc, maar er kunnen enkele problemen optreden bij het openen van een laptopbehuizing.

Harde schijf in een laptop

Afb. 1. Harde schijf in een laptop

Klik op de afbeelding om te vergroten

2. Sluit de schijf aan op de werkende computer. Je kunt een USB/SATA-adapter gebruiken,

Schijf aangesloten op een computer via een USB/SATA-adapter

Afb. 2. Schijf aangesloten op een computer via een USB/SATA-adapter

Klik op de afbeelding om te vergroten

of sluit hem rechtstreeks aan met een SATA-kabel.

Schijf aangesloten op een computer via een SATA-kabel

Afb. 3. Schijf aangesloten op een computer via een SATA-kabel

Klik op de afbeelding om te vergroten

Houd er rekening mee dat je de schijf alleen via een SATA-kabel moet aansluiten als de computer is uitgeschakeld.

Herstel van een verwijderde schijf

1. Start de computer.

Controleer of de schijf geen tekenen van hardwarefout vertoont:

  • Jouw systeem herkent de schijf niet of verschijnt onder een ongebruikelijke naam.
  • De harde schijf maakt ongebruikelijke geluiden, klikt of start te langzaam.
  • SMART-inspectieprogramma's melden een ernstige hardwarefout.

Belangrijk! Als je denkt dat de harde schijf defect is, DOE ER DAN NOOIT MEER ZELF IETS MEE! Probeer geen scan- of herstelprocedure uit te voeren. Probeer geen andere software voor gegevensherstel te gebruiken. Onthoud dat knoeien met een schijf in deze toestand zeker meer schade aan jouw bestanden zal toebrengen. In het beste geval moet je extra geld betalen aan een professionele gegevensherstelservice. In het slechtste geval raak je al je bestanden voorgoed kwijt. Breng de schijf naar gekwalificeerde gegevensherstelprofessionals. Ze hebben speciale apparatuur, software en, belangrijker nog, de vereiste vaardigheden om met dergelijke schijven te werken.

2. Probeer de schijf te vinden in Windows Verkenner.

Als het bestandssysteem niet beschadigd is, zal Windows Verkenner er mappen en bestanden op weergeven en je kunt ze gewoon kopiëren zonder een programma voor gegevensherstel te gebruiken. Maar eerst raden wij je aan om de S.M.A.R.T. status van de schijf te controleren om te zien of de condities je toelaten om met de schijf te werken. Je kunt daarvoor R-Studio gebruiken. Hieronder staat beschreven hoe.

3. Als Windows Verkenner geen bestanden op de schijf kan weergeven, start dan R-Studio.

Zoek de schijf met het beschadigde bestandssysteem. Waarschijnlijk zal R-Studio er geen bestandssysteem op laten zien. Je kunt ook naar de grootte van de schijf kijken om te zien om welke schijf het gaat.

Schijf met een beschadigd bestandssysteem in R-Studio

Afb. 4. Schijf met een beschadigd bestandssysteem in R-Studio

Klik op de afbeelding om te vergroten

Check dan de S.M.A.R.T. attributen voor de schijf om er zeker van te zijn dat deze in goede staat verkeert. Selecteer het S.M.A.R.T. tabblad op het hoofdpaneel van R-Studio.

S.M.A.R.T. attributen voor de schijf met een beschadigd bestandssysteem

Afb. 5. S.M.A.R.T. attributen voor de schijf met een beschadigd bestandssysteem

Klik op de afbeelding om te vergroten

Als de gezondheidsstatus VOORZICHTIG is, zijn er in de toekomst mogelijk kleine problemen met de schijf. Je kunt ermee werken, maar met de nodige voorzichtigheid en regelmatige controle van deze parameters. Disk klonen wordt aanbevolen, hoewel daarvoor mogelijk extra opslagruimte nodig is.

Als de gezondheidsstatus SLECHT is, zijn de schijfcondities kritiek en is de kans op hardwarestoringen groot. De beste aanbeveling voor dit geval is om te stoppen met werken met de schijf en deze naar professionele gegevensherstelspecialisten te brengen. Je kunt echter op eigen risico met de schijf blijven werken, maar een schijf kopie wordt ten zeerste aanbevolen.

Als de S.M.A.R.T. parameters zijn OK, we kunnen beginnen met gegevensherstel.

4. Selecteer de schijf, klik op de knop Scannen en selecteer de vereiste scanparameters

Scanparameters

Afb. 6. Scanparameters

Klik op de afbeelding om te vergroten

1. Klik op de knop Wijzigen en seselecteer alleen NTFS- en FAT-bestandssystemen.

2. Controleer of de optie Extra zoeken naar bekende bestandstypen is ingeschakeld, klik vervolgens op de knop Bekende bestandstypen en selecteer de bestandstypen die je zoekt.

Bekende bestandstypen

Afb. 7. Bekende bestandstypen

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de knop Alles Wissen en selecteer alleen de bestandstypen die je wilt zoeken en herstellen.

Je kunt meer te weten komen over scanparameters in de R-Studio online help Schijfscan.

Als alles klaar is, klik je op de knop Scannen. R-Studio begint met het scannen van de schijf en laat de voortgang zien. Het scannen van grote schijven kan behoorlijk lang duren, dus er is wat geduld nodig.

Schijfscanproces

Afb. 8. Schijfscanproces

Klik op de afbeelding om te vergroten

Wanneer de scan is voltooid, toont R-Studio herkende partities (schijven waarvan R-Studio denkt dat ze bestaan of op de harde schijf stonden).

Resultaten van schijfscan

Afb. 9. Resultaten van schijfscan

Klik op de afbeelding om te vergroten

R-Studio toont ze in verschillende kleuren, afhankelijk van welke elementen van de partitie zijn ontdekt.

Een bestaande logische schijf of partitie.
Zowel opstartrecords als bestandsvermeldingen worden gevonden voor deze partitie.
Er worden alleen bestandsvermeldingen gevonden voor deze partitie.
Voor deze partitie worden alleen opstartrecords gevonden.

Als R-Studio meerdere herkende partities heeft gevonden, is het noodzakelijk om te bepalen welke overeenkomt met de echte logische schijf waarop de bestanden zich bevonden. Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

  • Als je bestanden gaat herstellen van een schijf met een beschadigd bestandssysteem, zal de juiste herkende partitie waarschijnlijk een groene zijn.
  • Als je bestanden gaat herstellen van een eerder verwijderde of opnieuw geformatteerde partitie, zal de juiste herkende partitie hoogstwaarschijnlijk een gele zijn.

Controleer altijd het bestandssysteem, het startpunt en de grootte van de herkende partitie. Ze moeten hetzelfde zijn voor de herkende partitie en de verloren logische schijf.

Dit zal echter niet altijd het geval zijn. Zelfs in ons voorbeeld is de meest waarschijnlijke herkende partitie geel Recognized0 met een onjuiste grootte.

Mogelijk heb je nog steeds een verkeerde partitie geselecteerd, maar je kunt terugkeren naar dit paneel en een andere selecteren.

5. Vind verloren bestanden en markeer ze voor herstel.

Er zijn verschillende manieren om dat te doen:

* Door door de mappenstructuur te bladeren:

Bestanden en mappen gemarkeerd voor herstel

Afb. 10. Bestanden en mappen gemarkeerd voor herstel

Klik op de afbeelding om te vergroten

* Door ze te sorteren op bestandstype (extensies) of tijdstempels.

Bestanden gesorteerd op hun type (extensies)

Afb. 11. Bestanden gesorteerd op hun type (extensies)

Klik op de afbeelding om te vergroten

Een dergelijke zoekactie naar bestanden is erg belangrijk, omdat bestanden in een beschadigd bestandssysteem op elke, soms zeer vreemde, plaats op de schijf kunnen verschijnen.

* Door direct zoeken naar specifieke bestanden.

Zoeken naar specifieke bestanden

Afb. 12. Zoeken naar specifieke bestanden

Klik op de afbeelding om te vergroten

Zie de online help van R-Studio: Een bestand zoeken voor meer zoekopties voor bestanden.

Houd er rekening mee dat een bestand of map die is gemarkeerd voor herstel, gemarkeerd blijft, zelfs wanneer je bijvoorbeeld van de echte mappenstructuur overschakelt naar bestanden die zijn gesorteerd op extensie. Je moet een bestand expliciet demarkeren als je het niet wilt herstellen.

Terwijl je bestanden markeert voor herstel, kun je ook de kans inschatten dat R-Studio ze met succes kan herstellen. Dubbelklik op een bestand om een voorbeeld te bekijken en de resultaten te bekijken.

Bestandsvoorbeeld voor een jpg-bestand

Afb. 13. Bestandsvoorbeeld voor een jpg-bestand

Klik op de afbeelding om te vergroten

6. Data herstel

Als je nu besluit dat R-Studio jouw verloren bestanden kan herstellen, kun je de licentie aanschaffen en registreren on-the-fly zonder het programma opnieuw te starten.

Wanneer je alle bestanden hebt gemarkeerd voor herstel, klik je op de knop Herstel Gemarkeerd en selecteer je een plaats om ze op te slaan.

Plaats om herstelde bestanden en herstelparameters op te slaan

Afb. 14. Plaats om herstelde bestanden en herstelparameters op te slaan

Klik op de afbeelding om te vergroten

Indien nodig kun je ook parameters en opties voor gegevensherstel specificeren om beschadigde sectoren op de schijf te verwerken. Raadpleeg de online Help van R-Studio voor meer informatie over opties voor herstel en slechte sectoren.

Klik op de knop OK om het gegevensherstel te starten.

Wanneer R-Studio het proces voltooit, zal het een kort rapport over de resultaten weergeven

Resultaten gegevensherstel

Afb. 15. Resultaten gegevensherstel

Klik op de afbeelding om te vergroten

Resultaten gegevensherstel

Nu kun je naar de map met de herstelde bestanden gaan en jouw bestanden bekijken.

Feedback over gegevensherstel
370 feedbacks
Rating: 4.8 / 5
I really love your R-Studio product, I am doing Data Recovery as a professional, I used RS since the early versions and I loved the product, as far as I can tell, R-Studio, especially the Tech Version (but including the standard) is one of the best and excellent tools for a pro to have in the arsenal of tools in a pro DR lab, especially combining with the specialized Data Recovery hardware providers like DeepSpar, and PC3000, the rest of `wannabees` out there are waste of time, strongly recommend
I lost more than 200K files from my NAS due to a mistake. I tried 3 different recovery solutions over the 4 TB raid disks, and all of them performed ok but to be honest none of them were able to Raw recover the files and rename them with meaningful names out of the Metadata like R-TT did, then I was able to sort again my files and pictures and kind of restore all of them.

R-TT may not be the easiest or most user-friendly solution, but the algorithm used for the renaming saved me THOUSAND of hours of opening ...
Just recovered my old ext4 partition with R-Studio after trying testdisk and R-Linux without success. That partition was overwritten by another ext4 partition and I was losing my hope until I tried R-Studio demo. It detected all my files and directories again!

Bought it and 100% recommend it for anyone with a similar issue.
Genuinely tried every free program available without luck of recovering a deleted file from months ago. Thinking my file was deleted forever and lose all hope I came across this website as a recommendation.

I was reluctant as it seemed pricey compared to other programs, but damn worth every penny. It managed to even find files I thought were wiped from existence.

Kudos to r-tools, thank you!
Why make incremental backups, when there is R-Studio?

I`m an IT professional who has worked from home for over a decade. Early on in my career, I configured an HP ProLiant Server (Raid 1+0) as a workstation that I would remote into from my laptop. As technology evolved, I began to use it only for email and as a config file repository.

A short while ago, one of the drives degraded, but the HP ProLiant Server (Raid 1+0) still functioned fine on the remaining drive. I was complacent and didn`t replace the ...